Чувствителността на AF проследяване за режим на филм може да бъде настроена на стойности от 1 до 7.

  • Изберете [ 7 (Ниско) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.

  • Ако обектът напусне избраната зона на фокусиране, когато е избрано [ 1 (High) ], камерата ще реагира чрез бързо преместване на фокуса към нов обект в същата област.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм