Изберете типа затвор, използван за снимки.

Опция

Описание

O

[ Автоматично ]

Камерата избира автоматично типа на затвора според скоростта на затвора. Електронният затвор на предната завеса се използва за намаляване на замъгляването, причинено от треперенето на фотоапарата при ниски скорости на затвора.

P

[ Механичен затвор ]

Камерата използва механичния затвор за всички снимки.

x

[ Електронен затвор за предна завеса ]

Камерата използва електронния затвор на предната завеса за всички снимки.

„Механичен затвор“

[ Механичният затвор ] не се предлага с някои обективи.

Електронният затвор за предна завеса

Най-бързата налична скорост на затвора, когато е избрано [ Електронен затвор с предна завеса ] е 1 / 2000 s.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм