Когато е избрано [ Center-weighted metering ], фотоапаратът присвоява най-голямо тегло на област в центъра на дисплея за снимане при настройка на експозицията. Персонализирана настройка b3 [ Center-weighted area ] се използва за избор на размера на зоната с най-голямо тегло, когато е избрано [ Center-weighted metering ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм