Изберете дали експозицията да се заключва при натискане на бутона за освобождаване на затвора.

Опция

Описание

O

[ Включено (натиснете наполовина) ]

Натискането на бутона за освобождаване на затвора наполовина заключва експозицията.

P

[ Включено (режим на серия) ]

Експозицията се заключва само докато спусъкът е натиснат докрай.

[ Изключено ]

Натискането на бутона за освобождаване на затвора не заключва експозицията.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм