Използвайте тази опция за фина настройка на избраната от камерата стойност на експозицията; експозицията може да бъде фино настроена отделно за всеки метод на измерване. Експозицията може да се регулира нагоре за по-ярки експозиции или надолу за по-тъмни експозиции в диапазона от +1 до −1 EV на стъпки от 1 / 6 EV. По подразбиране е 0.

Фина настройка на експозицията

Независимо от избраната опция за персонализирана настройка b4 [ Фина настройка на оптимална експозиция ], иконата за компенсация на експозицията ( E ) няма да се покаже. Единственият начин да определите колко експозиция е променена е да видите количеството в менюто за фина настройка за персонализирана настройка b4.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм