Изберете дали изборът на точка на фокусиране се „обвива“ от единия край на дисплея към друг. Ако е избрано [ Wrap ], изборът на точка на фокусиране ще се „обвива“ отгоре надолу, отдолу нагоре, отдясно наляво и отляво надясно, така че например натискането на подселектора надясно, когато точката на фокусиране в десния край на визьора дисплеят е маркиран избира съответната точка на фокусиране в левия край на дисплея.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм