Pas witbalans aan. Voor meer informatie, zie de “Witbalans”-secties in “Basisinstellingen” (0 Witbalans) en “Het i-menu” (0 Witbalans).

Het witbalansmenu: Fijnafstelling

Fijnafstelling is beschikbaar via de cameramenu’s. Zie, voor meer informatie over fijnafstelling, “Fijnafstelling witbalans” (0 Fijnafstelling witbalans). Zie, voor informatie over fijnafstelling van handmatige voorinstelling witbalans, “Fijnafstelling handmatige voorinstelling witbalans” (0 Fijnafstelling voorinstelling witbalans).

 1. Geef de opties voor fijnafstelling weer.

  Ga naar Witbalans in het foto-opnamemenu, markeer een witbalansoptie en druk op 2.

 2. Stel witbalans fijn af.

  Gebruik de multi-selector om witbalans fijn af te stellen. Witbalans kan verder worden verfijnd op de as Amber–Blauw in stappen van 0,5 en de as Groen–Magenta in stappen van 0,25. De horizontale as (Amber–Blauw) komt overeen met de kleurtemperatuur, terwijl de verticale as (Groen–Magenta) vergelijkbare effecten heeft op de overeenkomstige kleurcorrectiefilters (CC-filters). De horizontale as is belijnd in stappen die equivalent zijn aan circa 5 mired, de verticale as in stappen van circa 0,05 diffuse dichtheidseenheden.

  Coördinaten

  Aanpassing

 3. Sla de wijzigingen op en sluit af.

  Druk op J om instellingen op te slaan en terug te keren naar het foto-opnamemenu. Als witbalans is fijnafgesteld, dan verschijnt er een sterretje (“U”) naast het witbalanspictogram in de opnameweergave.

Fijnafstelling witbalans

De kleuren op de fijnafstellingsassen zijn relatief, niet absoluut. Wanneer de cursor bijvoorbeeld naar B (blauw) wordt verplaatst wanneer een “warme” instelling zoals J (Gloeilamplicht) is geselecteerd voor witbalans, zullen foto’s iets “kouder” zijn, maar zullen ze niet werkelijk blauw worden.

“Mired”

Elke gegeven wijziging in kleurtemperatuur produceert een groter verschil in kleur bij lage kleurtemperaturen dan bij hogere kleurtemperaturen. Een verandering van bijvoorbeeld 1.000 K produceert een veel grotere kleurverandering bij 3.000 K dan bij 6.000 K. Mired, berekend door het omgekeerde van de kleurtemperatuur met 10 6 te vermenigvuldigen, is een maat voor de kleurtemperatuur die rekening houdt met een dergelijke variatie en als zodanig de eenheid is die wordt gebruikt voor kleurtemperatuurcompensatiefilters. Bijv.:

 • 4.000 K–3.000 K (een verschil van 1.000 K) = 83 mired
 • 7.000 K–6.000 K (een verschil van 1.000 K) = 24 mired

Het witbalansmenu: Een kleurtemperatuur kiezen

Kleurtemperatuur kan worden geselecteerd met behulp van de optie Witbalans > Kies kleurtemperatuur in het foto-opnamemenu. Voer waarden in voor de assen amber-blauw en groen-magenta, zoals hieronder beschreven.

 1. Selecteer Kies kleurtemperatuur.

  Ga naar Witbalans in het foto-opnamemenu, markeer Kies kleurtemperatuur en druk op 2.

 2. Selecteer waarden voor de assen amber-blauw en groen-magenta.

  Druk op 4 of 2 om getallen te markeren op de as Amber–Blauw of Groen–Magenta en druk op 1 of 3 om te wijzigen.

  Waarde voor de as Amber–Blauw

  Waarde voor As Groen–Magenta

 3. Sla de wijzigingen op en sluit af.

  Druk op J om instellingen op te slaan en terug te keren naar het foto-opnamemenu. Als er voor de as Groen–Magenta een andere waarde dan nul is geselecteerd, zal er een sterretje (“U”) verschijnen naast het witbalanspictogram in de opnameweergave.

Kies kleurtemperatuur

Merk op dat de gewenste resultaten niet worden verkregen met tl-verlichting. Kies I (Tl-licht) voor lichtbronnen met Tl-licht. Maak bij andere lichtbronnen een testopname om te bepalen of de geselecteerde waarde geschikt is.

Handmatige voorinstelling: witbalans van een foto kopiëren

De optie Handmatige voorinstelling in het witbalansmenu kan worden gebruikt om een witbalanswaarde van een bestaande foto te kopiëren. Voor meer informatie over handmatige voorinstelling witbalans, zie “Handmatige voorinstelling” (0 Handmatige voorinstelling).

 1. Selecteer Handmatige voorinstelling.

  Ga naar Witbalans in het foto-opnamemenu, markeer Handmatige voorinstelling en druk op 2.

 2. Selecteer een bestemming.

  Markeer de bestemming van de voorinstelling (d-1 tot d-6) en druk op X.

 3. Kies Foto selecteren.

  Het menu voor handmatige voorinstelling witbalans wordt weergegeven; markeer Foto selecteren en druk op 2.

 4. Markeer een bronbeeld.

  Markeer het bronbeeld. Houd de X-knop ingedrukt om het gemarkeerde beeld schermvullend te bekijken.

 5. Kopieer witbalans.

  Druk op J om de witbalanswaarde voor de gemarkeerde foto naar de geselecteerde voorinstelling te kopiëren. Als de gemarkeerde foto commentaar bevat, wordt het commentaar naar het commentaar voor de geselecteerde voorinstelling gekopieerd.

Fijnafstelling voorinstelling witbalans

Door Fijnafstelling te selecteren in het handmatige voorinstelling witbalansmenu en witbalans aan te passen zoals beschreven in “Het witbalansmenu: fijnafstelling” kan de huidige voorinstelling worden fijnafgesteld (0 Het witbalansmenu: Fijnafstelling).

Commentaar bewerken

Om een beschrijvend commentaar van maximaal 36 tekens voor de huidige witbalansvoorinstelling in te voeren, selecteer Commentaar bewerken in het menu handmatige voorinstelling witbalans.

Beveiligen

Om de huidige witbalansvoorinstelling te beveiligen, selecteer Beveiligen in het menu handmatige voorinstelling witbalans, markeer vervolgens Aan en druk op J. Beveiligde voorinstellingen kunnen niet worden gewijzigd en de opties Fijnafstelling en Commentaar bewerken kunnen niet worden gebruikt.