Sla aangepaste Picture Controls op als eigen Picture Controls.

Optie Beschrijving
Opslaan/bewerken Maak een nieuwe eigen Picture Control op basis van een bestaande voorinstelling of eigen Picture Control, of bewerk bestaande eigen Picture Controls.
Naam wijzigen Wijzig de naam van eigen Picture Controls.
Wissen Wis eigen Picture Controls.
Laden/opslaan

Gebruik de volgende opties om eigen Picture Controls naar en van de geheugenkaart te kopiëren. Eenmaal naar de geheugenkaart gekopieerd, kunnen Picture Controls met andere camera’s of compatibele software worden gebruikt.

 • Kopiëren naar camera: Kopieer eigen Picture Controls van de geheugenkaart naar eigen Picture Controls C-1 tot en met C-9 op de camera en geef ze de door u gewenste naam.
 • Wissen van kaart: Wis geselecteerde eigen Picture Controls van de geheugenkaart.
 • Kopiëren naar kaart: Kopieer een eigen Picture Control (C-1 tot en met C-9) van de camera naar een geselecteerde bestemming (1 tot en met 99) op de geheugenkaart.

Eigen Picture Controls maken

De Picture Controls meegeleverd met de camera kunnen worden aangepast en opgeslagen als eigen Picture Controls.

 1. Selecteer Opslaan/bewerken.

  Markeer Opslaan/bewerken en druk op 2.

 2. Selecteer een Picture Control.

  Markeer een bestaande Picture Control en druk op 2 of druk op J om verder te gaan naar Stap 4 om een kopie van de gemarkeerde Picture Control op te slaan zonder verdere aanpassingen te doen.

 3. Bewerk de geselecteerde Picture Control.

  Druk op de O-knop om wijzigingen ongedaan te maken en opnieuw te beginnen vanaf de standaardinstellingen. Druk op J wanneer instellingen zijn voltooid.

 4. Selecteer een bestemming.

  Kies een bestemming voor de eigen Picture Control (C-1 tot en met C-9) en druk op 2.

 5. Geef de Picture Control een naam.

  Een tekstinvoervenster wordt weergegeven. Standaard wordt voor nieuwe Picture Controls een tweecijferig getal (automatisch toegewezen) aan de naam van de bestaande Picture Control toegevoegd; geef, om de naam te wijzigen, de Picture Control een andere naam zoals beschreven in “Tekst invoeren” (0 Tekst invoeren). Tik op de toetsenbordselectieknop om door hoofdletters, kleine letters en symbolen op het toetsenbord te scrollen. Eigen Picture Control-namen kunnen maximaal negentien tekens lang zijn. Alle tekens na het negentiende teken worden gewist.

  Naamveld

  Toetsenbordveld   Toetsenbordselectie

Opties eigen Picture Control

De opties beschikbaar voor eigen Picture Control zijn dezelfde opties als die waarop de eigen Picture Control was gebaseerd.

Het originele Picture Control-pictogram

De originele vooringestelde Picture Control waarop de eigen Picture Control is gebaseerd, wordt aangeduid door een pictogram in de rechterbovenhoek van het bewerkingsscherm.

Originele Picture Control-pictogram