Varsayılan ayarlarda, film modu için i menüsünde aşağıdaki öğeler görünür.

“Fotoğraf Ayarları ile Aynı”

Film çekimi menüsünde Picture Control Ayarla, Beyaz dengesi, Etkin D-Lighting veya Titreşim azaltma için Fotoğraf ayarları ile aynı seçilirse, i menüsünün sol üst köşesinde fotoğraf modunda bu ayarlar için seçilen seçeneklerin aynı zamanda film modu için de geçerli olduğunu ve bunun tam tersinin de geçerli olduğunu gösteren bir h simgesi görünecektir.

Picture Control Ayarla

Film kaydı için bir Picture Control seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “Picture Control Ayarla” (0 Picture Control Ayarla).

Beyaz Dengesi

Film kaydı için beyaz dengesini ayarlayın. Beyaz dengesini ayarlayın daha fazla bilgi için bkz. “Beyaz dengesi” (0 Beyaz dengesi, Beyaz dengesi).

Çerçeve Boyutu, Kare Hızı ve Film Kalitesi

Film çerçeve boyutunu (piksel cinsinden) ve kare hızını seçin. Ayrıca iki Film kalitesi seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz: Yüksek kalite (“m” simgeli çerçeve boyutu/kare hızı simgeleriyle gösterilir) ve Normal. Bu seçenekler birlikte, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi maksimum bit hızını belirler.

Çerçeve boyutu/kare hızı 1 Maks. bit hızı (Mbps) Maks. kayıt süresi
Yüksek kalite Normal
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 144 2 29 dk. 59 sn. 4
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p
w 1920 × 1080; 120p 3
x 1920 × 1080; 100p 3
y/y 1920 × 1080; 60p 56 28
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 28 14
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (ağır çekim) 3 36 2 3 dk.
B 1920 × 1080; 25p ×4 (ağır çekim) 3
C 1920 × 1080; 24p ×5 (ağır çekim) 3 29

120p, 60p, 30p ve 24p olarak listelenen değerler için gerçek kare hızları sırasıyla 119,88 fps, 59,94 fps, 29,97 fps ve 23,976 fps’dir.

Film kalitesi Yüksek kalite olarak sabitlenmiştir.

Görüntü alanı DX (Z 7) veya FX (Z 6) olarak sabittir; yüz tanıma, otomatik alan AF AF alanı modunda etkin değildir.

Her film, her biri en fazla 4 GB boyutundaki 8 dosyaya kadar kaydedilebilir. Dosya sayısı ve her dosyanın uzunluğu Çerçeve boyutu/kare hızı ve Film kalitesi için seçilen seçeneğe göre değişir. Ancak fotoğraf makinesinde formatlanan hafıza kartlarına kaydedilen filmler, kartın kapasitesi 32 GB'ın üzerindeyse boyutuna bakılmaksızın tek bir dosya olarak kaydedilecektir.

Geçerli olarak seçilen seçenek ekranda bir simge ile gösterilir.

Ağır Çekim Filmler

Sessiz ağır çekim filmler kaydetmek için Çerçeve boyutu/kare hızı için bir “ağır çekim” seçeneği seçin. Ağır çekim filmler nominal hızın 4 veya 5 katı hızla kaydedilir ve nominal hızda oynatılır. Örneğin 1920 × 1080; 30p ×4 (ağır çekim) ayarlarında çekilen filmler yaklaşık 120 fps kare hızında kaydedilir ve yaklaşık 30 fps’de oynatılır, bu da 10 saniyelik bir kaydın yaklaşık 40 saniyelik metraj ürettiği anlamına gelir.

  Yaklaşık 10 s
Kayıt
İzleme
  Yaklaşık 40 s

Kayıt ve izleme hızları aşağıda gösterilmektedir.

Çerçeve boyutu/kare hızı Kayıt hızı Normal
A 1920 × 1080; 30p ×4 (ağır çekim) 120p (119,88 fps) 30p (29,97 fps)
B 1920 × 1080; 25p ×4 (ağır çekim) 100p (100 fps) 25p (25 fps)
C 1920 × 1080; 24p ×5 (ağır çekim) 120p (119,88 fps) 24p (23,976 fps)

Ağır Çekim Filmler

Kırpışma azaltma, elektronik titreşim azaltma ve zaman kodu çıktısı gibi özellikler bir “ağır çekim” seçeneği seçildiğinde kullanılamaz.

Mikrofon Duyarlılığı

Dahili veya harici mikrofonları açıp kapatın ya da mikrofon duyarlılığını ayarlayın. Duyarlılığı otomatik olarak ayarlamak için bA öğesini veya ses kaydını kapatmak için Mikrofon kapalı öğesini seçin ya da b1 ile b20 arasında bir değer seçerek mikrofon duyarlılığını manuel olarak ayarlayın (değer ne kadar yüksekse duyarlılık da o kadar yüksektir).

bA dışındaki ayarlarda geçerli olarak seçilen seçenek ekranda bir simge ile gösterilir.

Ses seviyesi kırmızı görüntüleniyorsa ses düzeyi çok yüksektir. Mikrofon duyarlılığını azaltın.

2 Simgesi

Mikrofon kapalı olarak kaydedilen filmler tam çerçeve ve film izlemede bir 2 simgesi ile gösterilir.

Görüntü Alanı Seç

Görüntü sensörü üzerinde filmleri kaydetmek için kullanılan alanın boyutunu seçin. “FX tabanlı film formatı” olarak adlandırılan formatta filmler çekmek için FX, “DX tabanlı film formatı” olarak adlandırılan formatta filmler çekmek içinse DX öğesini seçin. İki format arasındaki farklar resimde gösterilmiştir.

FX   DX

Kaydedilen alanın boyutları çerçeve boyutu ile değişir:

Biçim Çerçeve boyutu Kaydedilen alan (yaklaşık)
Z 7 Z 6
FX tabanlı film formatı 3840 × 2160 35,9 × 20,2 mm
1920 × 1080 35,8 × 20,1 mm 35,9 × 20,1 mm
DX tabanlı film formatı 3840 × 2160 23,5 × 13,2 mm 23,4 × 13,2 mm
1920 × 1080 23,4 × 13,1 mm

Geçerli olarak seçilen seçenek ekranda bir simge ile gösterilir.

Ölçüm

Fotoğraf makinesinin film modunda pozlamayı nasıl ayarlayacağını seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “Ölçüm” (0 Ölçüm) ancak noktasal ölçümün kullanılamadığını unutmayın.

Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi’yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için bkz. “Wi-Fi Bağlantısı” (0 Wi-Fi Bağlantısı).

Etkin D-Lighting

Film modu için bir Etkin D-Lighting seçeneği seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “Etkin D-Lighting” (0 Etkin D-Lighting). Etkin D-Lighting için film çekimi menüsünde Fotoğraf ayarları ile aynı seçilirse ve fotoğraf çekimi menüsünde Otomatik seçilirse filmlerin Normal ayarına eşdeğer bir ayarda çekileceğini unutmayın.

Elektronik VR

Film modunda elektronik titreşim azaltmayı etkinleştirmek için Açık öğesini seçin. Elektronik titreşim azaltma 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p veya 1920 × 1080 (ağır çekim) çerçeve boyutlarında kullanılamaz. Elektronik titreşim azaltma açık olduğunda görüş açısı azaltılarak görünür odak uzaklığını hafif bir şekilde artırılacak ve film kaydı için maksimum duyarlılık ISO 25600 (Z 7) veya 51200 (Z 6) değerinde sabitlenecektir.

Açık seçiliyken ekranda bir simge görünür.

Titreşim Azaltma

Film modu için titreşim azaltma seçeneği seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “Fotoğraf ayarları ile aynı” (0 Fotoğraf ayarları ile aynı).

AF Alanı Modu

Film modunda otomatik netleme etkinleştirildiğinde fotoğraf makinesinin netleme noktasını nasıl seçtiğini belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “AF Alanı Modu” (0 AF Alanı Modu).

Seçenek
d Tek nokta AF
f Geniş alan AF (S)
g Geniş alan AF (L)
h Otomatik alan AF

Netleme Modu

Fotoğraf makinesinin film modunda nasıl netleme yapacağını seçin. Daha fazla bilgi için bkz. “Netleme Modu Seçme” (0 Netleme Modu Seçme).

Seçenek
AF-S Tek kare AF
AF-C Sürekli AF
AF-F Devamlı AF
MF Manuel netleme