Radyo AWL, SB-5000 flaş üniteleri ile kullanılabilir. Fotoğraf makinesine bir WR-R10 kablosuz uzaktan kumanda takın ve flaş üniteleri ile WR-R10 arasında bir kablosuz bağlantı kurun.

Bir Kablosuz Bağlantı Kurma

Radyo AWL’yi kullanmadan önce, WR-R10 ile uzaktan flaş üniteleri arasında bir kablosuz bağlantı kurun.

 1. C: WR-R10’u bağlayın.

  Daha fazla bilgi için WR-R10 ile birlikte verilen dokümanlara bakın.

 2. C: Radyo AWL öğesini seçin.

  Fotoğraf çekimi menüsünde Flaş kontrolü > Kablosuz flaş seçenekleri için Radyo AWL öğesini seçin.

  WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumanda

  WR-R10 donanım yazılımını sürüm 3.0 veya üzerine güncellediğinizden emin olun; donanım yazılımı güncellemeleri ile ilgili bilgi için bölgenizdeki Nikon web sitesine bakın.

 3. C: Bir kanal seçin.

  WR-R10 kanal seçicisini istenen kanala ayarlayın.

 4. C: Bir bağlantı modu seçin.

  Ayarlar menüsünde Kablosuz uzak (WR) sçnklri > Bağlantı modu öğesini seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

  • Eşleme: Fotoğraf makinesi yalnızca önceden eşleştirildiği cihazlara bağlanır, bu da yakındaki diğer cihazlardan sinyal karışmasını engeller. Her cihazın ayrı ayrı eşleştirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda fazla sayıda cihazlara bağlanırken Şifre tavsiye edilir.
  • Şifre: İletişim aynı dört haneli Şifreye sahip tüm cihazlar arasında paylaşılır, bu da bu yöntemi de fazla sayıda uzak cihazlar içeren çekimler için iyi bir seçenek haline getirir. Aynı Şifreyi paylaşan birden fazla fotoğraf makinesi mevcutsa flaş üniteleri ilk bağlanan fotoğraf makinesinin tek başına kontrolü altında olacaktır, bu da diğer tüm fotoğraf makinelerinin bağlanmasını önler (etkilenen fotoğraf makinelerine bağlı WR-R10 üniteleri üzerindeki LED’ler yanıp sönecektir).
 5. f: Bir kablosuz bağlantı kurun.

  Uzaktan flaş ünitelerini radyo AWL uzak moduna ayarlayın ve cihazları 3. Adımda seçtiğiniz kanala ayarlayın; ardından her bir uzak üniteyi 4. Adımda seçilen seçeneğe göre WR-R10 ile eşleştirin:

  • Eşleme: Eşleştirmeyi uzak ünitede başlatın; ardından WR-R10 eşleştirme düğmesine basın. Eşleşme WR-R10 ve flaş ünitesi üzerindeki LINK lambaları turuncu ve yeşil yanıp söndüğünde tamamlanır; bir bağlantı kurulduktan sonra, uzak flaş ünitesi üzerindeki LINK lambası yeşil yanar.
  • Şifre: 4. Adımda seçtiğiniz şifreyi girmek için uzaktan flaş ünitesi üzerindeki kontrolleri kullanın. Uzak ünite üzerindeki LINK lambası bir bağlantı kurulduktan sonra yeşil yanacaktır.
 6. f: Tüm flaş üniteleri için flaş hazır ışıklarının yandığını onaylayın.

  Radyo AWL’de, flaş hazır göstergesi tüm flaş üniteleri hazır olduğunda fotoğraf makinesi ekranında yanacaktır.

Uzaktan Flaş Ünitelerini Listeleme

Geçerli olarak Radyo AWL kullanarak kontrol edilen flaş ünitelerini görüntülemek için fotoğraf çekimi menüsündeki Flaş kontrolü > Radyo uzaktan flaş bilgisi öğesini seçin. Her ünite için tanımlayıcı (uzaktan flaş ünitesi adı) flaş ünitesi kontrolleri kullanılarak değiştirilebilir.

  Bağlı flaş ünitesi

Grup   Flaş hazır göstergesi

Yeniden bağlanma

Kanal, bağlantı modu ve diğer ayarlar aynı kaldığı sürece, uzak modunu seçtiğinizde WR-R10 önceden eşleştirilen flaş ünitelerine otomatik olarak bağlanacaktır ve 3–5 Adımları göz ardı edilebilir. Bir bağlantı kurulduğunda flaş ünitesi LINK lambası yeşil yanar.

Flaş Ayarlarını Değiştirme

Fotoğraf çekimi menüsünde Flaş kontrolü > Kablosuz flaş seçenekleri için Radyo AWL seçildikten sonra Uzaktan flaş kontrolü için Grup flaşı, Hızlı kablosuz kumanda veya Uzak tekrarlı öğesini seçin ve aşağıda tarif edildiği gibi ayarları yapın.

Grup Flaşı

Ayarları her grup için ayrı ayrı yapmak için bu seçeneği seçin.

 1. C: Grup flaşı öğesini seçin.

  Fotoğraf çekimi menüsündeki Flaş kontrolü > Uzaktan flaş kontrolü için Grup flaşı öğesini seçin.

 2. C: Grup flaşı seçenekleri öğesini seçin.

  Flaş kontrolü ekranında Grup flaşı seçenekleri öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

 3. C: Flaş kontrol modunu seçin.

  Her gruptaki ana flaş ve flaş üniteleri için flaş kontrol modunu ve flaş seviyesini seçin:

  • TTL: i-TTL flaş kontrolü.
  • qA: Otomatik diyafram (yalnızca uyumlu flaş üniteleriyle kullanılabilir)
  • M: Flaş seviyesini manuel olarak seçin
  • – – (kapalı): Üniteler patlamaz ve flaş seviyesi ayarlanamaz
 4. f: Uzaktan flaş ünitelerini gruplandırın.

  Her uzaktan flaş ünitesi için bir grup (A - F) seçin. Ana flaş herhangi bir kombinasyonda 18 flaş ünitesine kadar üniteyi kontrol edebilir.

 5. C/f: Çekimi düzenleyin.

  Çekimi düzenleyin ve flaş ünitelerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için flaş üniteleriyle birlikte sağlanan elkitabına bakın. Birimleri ayarladıktan sonra, flaş bilgileri ekranında i düğmesine basın (0 Flaş Ayarlarını Değiştirme) ve üniteleri deneme amacıyla patlatmak için c Flaş testi öğesini seçin ve ünitelerin normal çalıştığını onaylayın.

 6. C: Fotoğrafı çekin.

Hızlı Kablosuz Kumanda

C grubu için çıktıyı manuel olarak ayarlarken, A ve B grupları için toplam flaş telafisini ve bu iki grup arasındaki göreceli dengeyi kontrol etmek için bu seçeneği seçin.

 1. C: Hızlı kablosuz kumanda öğesini seçin.

  Fotoğraf çekimi menüsünde Flaş kontrolü > Uzaktan flaş kontrolü için Hızlı kablosuz kumanda öğesini seçin.

 2. C: Hızlı kablosuz kmnda sçnklri öğesini seçin.

  Flaş kontrolü ekranında Hızlı kablosuz kmnda sçnklri öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

 3. C: Flaş ayarlarını yapın.

  A ve B grupları arasındaki dengeyi seçin.

  A ve B grupları için flaş telafisini seçin.

  C grubundaki üniteler için bir flaş kontrol modu ve flaş seviyesi seçin:

  • M: Flaş seviyesini manuel olarak seçin.
  • – –: C grubundaki üniteler patlamaz.
 4. f: Uzaktan flaş ünitelerini gruplandırın.

  Bir grup (A, B veya C) seçin. Ana flaş herhangi bir kombinasyonda 18 flaş ünitesine kadar üniteyi kontrol edebilir.

 5. C/f: Çekimi düzenleyin.

  Çekimi düzenleyin ve flaş ünitelerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için flaş üniteleriyle birlikte sağlanan elkitabına bakın. Birimleri ayarladıktan sonra, flaş bilgileri ekranında i düğmesine basın (0 Flaş Ayarlarını Değiştirme) ve üniteleri deneme amacıyla patlatmak için c Flaş testi öğesini seçin ve ünitelerin normal çalıştığını onaylayın.

 6. C: Fotoğrafı çekin.

Uzak Tekrarlı

Bu seçenek seçildiğinde, flaş üniteleri deklanşör açıkken arka arkaya patlar, bu da bir çoklu pozlama etkisi oluşturur.

 1. C: Uzak tekrarlı öğesini seçin.

  Fotoğraf çekimi menüsünde Flaş kontrolü > Uzaktan flaş kontrolü için Uzak tekrarlı öğesini seçin.

 2. C: Uzak tekrarlı seçenekleri öğesini seçin.

  Flaş kontrolü ekranında Uzak tekrarlı seçenekleri öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

 3. C: Flaş ayarlarını yapın.

  Flaş seviyesini (Çıktı), flaş ünitelerinin maksimum patlama sayısını (Sayı) ve flaş ünitelerinin saniyede patlama sayısını (Sıklık) seçin.

  Seçilen grupları etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Seçilen grubu etkinleştirmek için ON (AÇIK) öğesini, seçilen grubu devre dışı bırakmak için – – öğesini seçin.

 4. f: Uzaktan flaş ünitelerini gruplandırın.

  Her uzaktan flaş ünitesi için bir grup (A - F) seçin. Ana flaş herhangi bir kombinasyonda 18 flaş ünitesine kadar üniteyi kontrol edebilir.

 5. C/f: Çekimi düzenleyin.

  Çekimi düzenleyin ve flaş ünitelerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için flaş üniteleriyle birlikte sağlanan elkitabına bakın. Birimleri ayarladıktan sonra, flaş bilgileri ekranında i düğmesine basın (0 Flaş Ayarlarını Değiştirme) ve üniteleri deneme amacıyla patlatmak için c Flaş testi öğesini seçin ve ünitelerin normal çalıştığını onaylayın.

 6. C: Fotoğrafı çekin.

Kızağa Takılan Bir Flaş Ünitesi Ekleme

Radyo kontrollü flaş üniteleri fotoğraf makinesi aksesuar kızağına takılan aşağıdaki flaş ünitelerinden herhangi biriyle kombine edilebilir:

 • SB-5000: Flaş ünitesini takmadan önce, üniteyi radyo kontrollü ana flaş moduna ayarlayın (ekranın sol üst köşesinde bir d simgesi görünecektir) ve grup veya uzak tekrarlı flaş kontrolünü seçin. Ünite takıldıktan sonra ayarlar, flaş ünitesi üzerindeki kontroller veya Grup flaşı seçenekleri > Ana flaş altındaki ya da Uzak tekrarlı seçenekleri ekranındaki “M” altındaki fotoğraf makinesi menülerinde listelenen seçenekler kullanılarak ayarlanabilir.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Flaşı tek başına kullanım için yapılandırın ve flaş ayarlarını yapmak için flaş ünitesi üzerindeki kontrolleri kullanın.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Üniteyi fotoğraf makinesi üzerine takın ve fotoğraf makinesi Grup flaşı seçenekleri > Ana flaş seçeneğini kullanarak ayarları yapın.