Fotoğraf makinesi “C” donanım yazılımı sürümü 3.30 ile kullanılabilecek yeni özellikler aşağıda tarif edilmiştir.

Netleme Konumunu Kaydetme

Ayarlar menüsüne bir Netleme konumunu kaydet seçeneği eklenmiştir. Açık seçilirse fotoğraf makinesi kapatıldığında etkin olan netleme konumu, fotoğraf makinesi bir sonraki kez açıldığında geri yüklenecektir.

 • Netleme konumu, yakınlaştırmada yapılan ayarlamalar veya ortam sıcaklığındaki dalgalanmalarla değişebilir.
 • Bu seçenek yalnızca fotoğraf makinesi Z objektif yuvalı otomatik netleme objektifleriyle kullanıldığında geçerlidir.
 • Açık öğesini seçmek fotoğraf makinesinin başlama sürelerini uzatabilir.

Sesli Notlar (Yalnızca Z 6)

Özel Ayar f2 (Özel kontrol atama) aracılığıyla Film kayıt düğmesi için atanabilen rollere bir Sesli not seçeneği eklenmiştir. Sesli not rolünde, film kayıt düğmesi bir resim görüntülenirken yaklaşık 60 saniyeye kadar uzunlukta sesli notlar kaydetmek veya çalmak için kullanılabilir.

Sesli Notlar Kaydetme

 1. Özel Ayar f2 (Özel kontrol atama) > Film kayıt düğmesi için Sesli not öğesini seçin.

 2. İzleme modunu seçin ve bir sesli not eklemek istediğiniz resmi görüntüleyin.

 3. Film kayıt düğmesini basılı tutun.

  • Kayıt düğmeye basılırken devam edecektir.
  • Kayıt sırasında bir b simgesi görüntülenir.

 4. Kaydı sonlandırmak için film kayıt düğmesini serbest bırakın.

  • Sesli not içeren resimler h simgeleriyle gösterilir.
  • Kayıt, 60 saniye sonra otomatik olarak sona erer.

Dikkat Edilecek Noktalar: Sesli Not Kaydetme

 • Halihazırda sesli not içeren resimlere (h simgeleriyle gösterilir) sesli notlar eklenemez. Yeni bir not kaydetmeye çalışmadan önce mevcut notu silin.
 • Kayıtlar devam ederken diğer resimleri görüntüleyemez veya dokunmatik kontrolleri kullanamazsınız.
 • Kayıt şu durumlarda sona erecektir:

  • O düğmesine basarsanız,
  • izleme modundan çıkarsanız veya
  • fotoğraf makinesini kapatırsanız.
 • Deklanşöre basarsanız veya diğer fotoğraf makinesi kontrollerini kullanırsanız kayıt sona erebilir.

Sesli Not Dosya Adları

Sesli notlar, “DSC_nnnn.WAV” şeklinde dosya adlarına sahiptir; buradaki nnnn sesli notun eklendiği resimden kopyalanan dört haneli bir sayıdır.

 • Fotoğraf çekimi menüsündeki Renkli alan için Adobe RGB seçilerek çekilen resimler için sesli notlar, “_DSCnnnn.WAV” şeklinde dosya adlarına sahiptir.
 • Fotoğraf çekimi menüsündeki Dosya adlandırma aracılığıyla adlandırılan resimler için sesli notlar, “DSC” yerine eklendikleri resimlerle aynı üç harfli ön eke sahiptir.

Sesli Notları Çalma

 1. Özel Ayar f2 (Özel kontrol atama) > Film kayıt düğmesi için Sesli not öğesini seçin.

 2. İzleme modunu seçin ve bir h simgeli bir resim görüntüleyin.

 3. Film kayıt düğmesine basın.

  • Sesli not çalmaya başlayacaktır.

 4. Film kayıt düğmesine tekrar basın.

  • Sesli not çalmayı durduracaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar: Sesli Not Çalma

 • Sesli not çalma sırasında izleme zoom işlevi devre dışı bırakılır.
 • Çalma şu durumlarda sona erecektir:

  • başka resimleri görüntülerseniz,
  • O düğmesine basarsanız,
  • izleme modundan çıkarsanız veya
  • fotoğraf makinesini kapatırsanız.
 • Deklanşöre basarsanız veya diğer fotoğraf makinesi kontrollerini kullanırsanız çalma sona erebilir.
 • Resimlerin koruma altına almak aynı zamanda varsa ilgili sesli notları da koruma altına alır. Koruma ayrı ayrı uygulanamaz.
 • Bir WT-7 kullanılarak bir bilgisayara veya ftp sunucusuna yüklenen resimlere sesli notlar dahil değildir. Sesli notlar, resimler HTTP sunucusu modunda görüntülendiğinde ayrı dosyalar olarak listelenir.

Sesli Notları Silme

h simgesi ile işaretli bir resmi görüntülerken O düğmesine basmak bir onaylama diyaloğu görüntüler.

 • Hem resmi hem de sesli notu silmek için Resim ve sesli not öğesini vurgulayın ve O düğmesine basın.
 • Yalnızca sesli notu silmek için Sadece sesli not seçeneğini vurgulayın ve O düğmesine basın.
 • Herhangi bir dosyayı silmeden izlemeye devam etmek için K düğmesine basın.
 • Resimleri silmek, varsa resimlerle ilgili sesli notları da siler.

Sesli Not Seçenekleri

Ayarlar menüsünde artık sesli not kayıt ve çalma işlemleri için aşağıdaki seçenekleri içeren Sesli not seçenekleri sunulmaktadır.

 • Sesli not kontrolü sesli not kaydı sırasında film kayıt düğmesinin davranışını kontrol eder.

  • Basılı tut (varsayılan): Kayıt yalnızca film kayıt düğmesine basılırken gerçekleşir ve düğme serbest bırakıldığında sona erer.
  • Başlatmak/durdurmak için bas: Kayda başlamak için film kayıt düğmesine bir kez basın ve kaydı sonlandırmak için tekrar basın.

 • Ses çıkışı, sesli not çalma ses seviyesini kontrol eder.

  • Hoparlör/kulaklık: Fotoğraf makinesi hoparlörü veya fotoğraf makinesine bağlı kulaklıklar üzerinden sesli notun çalınacağı ses seviyesini seçin.
  • Kapalı: Film kayıt düğmesine basıldığında sesli notlar çalmaz.