Uzaktan flaş üniteleri, fotoğraf makinesinin aksesuar kızağına takılan ve bir ana flaş olarak işlev gören bir opsiyonel flaş biriminden gönderilen optik sinyaller aracılığıyla kontrol edilebilir (optik AWL; uyumlu flaş üniteleri hakkında bilgi için bkz. “Nikon Creative Lighting System”, 0 Nikon Creative Lighting System). Bahsi geçen flaş ünitesinin bir SB-5000 veya SB-500 olması halinde ayarlar fotoğraf makinesinden ayarlanabilir (aşağıya bakın); aksi takdirde ayarlar üniteyle birlikte verilen dokümanlarda tarif edildiği gibi flaş ünitesi kontrolleri kullanılarak ayarlanmalıdır. Flaş yerleştirme ve diğer konular hakkında bilgi için flaş üniteleri ile birlikte sağlanan dokümanlara bakın.

Optik AWL’yi SB-5000 veya SB-500 ile Kullanma

Flaş ünitesini fotoğraf makinesi aksesuar kızağına takın ve fotoğraf çekimi menüsündeki Flaş kontrolü > Kablosuz flaş seçenekleri için Optik AWL öğesini seçin. Grup flaşı ayarları Flaş kontrolü > Uzaktan flaş kontrolü kullanılarak ayarlanabilir; SB-5000 için Uzaktan flaş kontrolü öğesi ayrıca Hızlı kablosuz kumanda ve Uzak tekrarlı ayarları sunar.

SB-5000

Fotoğraf makinesi aksesuar kızağına bir SB-5000 takıldığında Flaş kontrolü ayarları ayrıca flaş ünitesi üzerindeki kontroller kullanılarak da değiştirilebilir.

Grup Flaşı

Ayarları her grup için ayrı ayrı yapmak için bu seçeneği seçin.

 1. C: Grup flaşı öğesini seçin.

  Fotoğraf çekimi menüsündeki Flaş kontrolü > Uzaktan flaş kontrolü için Grup flaşı öğesini seçin.

 2. C: Grup flaşı seçenekleri öğesini seçin.

  Flaş kontrolü ekranında Grup flaşı seçenekleri öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

 3. C: Ana flaş için ayarları yapın.

  Her gruptaki ana flaş ve flaş üniteleri için flaş kontrol modunu ve flaş seviyesini seçin:

  • TTL: i-TTL flaş kontrolü.
  • qA: Otomatik diyafram (yalnızca uyumlu flaş üniteleriyle kullanılabilir)
  • M: Flaş seviyesini manuel olarak seçin
  • – – (kapalı): Üniteler patlamaz ve flaş seviyesi ayarlanamaz

  Ana flaş için bir kanal seçin. Uzaktan flaş üniteleri arasında bir SB-500 varsa 3. kanalı seçmeniz gerekir; ancak aksi takdirde 1 ve 4 arasındaki tüm kanalları seçebilirsiniz.

 4. f: Uzaktan flaş ünitelerini ana flaşla aynı kanala ayarlayın.

  3. Adımda seçilen kanala uzaktan flaş ünitelerini ayarlayın.

 5. f: Uzaktan flaş ünitelerini gruplandırın.

  Her uzaktan flaş ünitesi için bir grup (A, B veya C, ya da SB-500 ana flaş kullanıyorsanız A veya B) seçin. Kullanılabilecek uzaktan flaş üniteleri üzerinde bir sınır olmamasına rağmen, uygulamada grup başına maksimum üç tane kullanılabilir. Bu sayıdan fazlası ile uzaktan flaş ünitelerinden yayılan ışık performansı etkileyecektir.

 6. C/f: Çekimi düzenleyin.

  Çekimi düzenleyin ve flaş ünitelerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için flaş üniteleriyle birlikte sağlanan dokümanlara bakın. Üniteleri ayarladıktan sonra, flaşı deneme amaçlı patlatmak için ana flaş üzerindeki test düğmesine basın ve ünitelerin normal çalıştığını onaylayın. Flaş üniteleri ayrıca flaş bilgisi ekranında (0 Flaş Ayarlarını Değiştirme) i düğmesine basarak ve c Flaş testi öğesini seçerek test edilmek üzere patlatılabilir.

 7. C/f: Fotoğrafı çekin.

  Tüm flaş üniteleri için flaş hazır ışıklarının yandığını onayladıktan sonra fotoğrafı çekin.

Hızlı Kablosuz Kumanda (Yalnızca SB-5000)

C grubu için çıktıyı manuel olarak ayarlarken, A ve B grupları için toplam flaş telafisini ve bu iki grup arasındaki göreceli dengeyi kontrol etmek için bu seçeneği seçin.

 1. C: Hızlı kablosuz kumanda öğesini seçin.

  Fotoğraf çekimi menüsünde Flaş kontrolü > Uzaktan flaş kontrolü için Hızlı kablosuz kumanda öğesini seçin.

 2. C: Hızlı kablosuz kmnda sçnklri öğesini seçin.

  Flaş kontrolü ekranında Hızlı kablosuz kmnda sçnklri öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

 3. C: Flaş ayarlarını yapın.

  A ve B grupları arasındaki dengeyi seçin.

  A ve B grupları için flaş telafisini seçin.

  C grubundaki üniteler için bir flaş kontrol modu ve flaş seviyesi seçin:

  • M: Flaş seviyesini manuel olarak seçin.
  • – –: C grubundaki üniteler patlamaz.

  Ana flaş için bir kanal seçin. Uzaktan flaş üniteleri arasında bir SB-500 varsa 3. kanalı seçmeniz gerekir; ancak aksi takdirde 1 ve 4 arasındaki tüm kanalları seçebilirsiniz.

 4. f: Uzaktan flaş ünitelerini ana flaşla aynı kanala ayarlayın.

  3. Adımda seçilen kanala uzaktan flaş ünitelerini ayarlayın.

 5. f: Uzaktan flaş ünitelerini gruplandırın.

  Bir grup (A, B veya C) seçin. Kullanılabilecek uzaktan flaş üniteleri üzerinde bir sınır olmamasına rağmen, uygulamada grup başına maksimum üç tane kullanılabilir. Bu sayıdan fazlası ile uzaktan flaş ünitelerinden yayılan ışık performansı etkileyecektir.

 6. C/f: Çekimi düzenleyin.

  Çekimi düzenleyin ve flaş ünitelerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için flaş üniteleriyle birlikte sağlanan dokümanlara bakın. Üniteleri ayarladıktan sonra, flaşı deneme amaçlı patlatmak için ana flaş üzerindeki test düğmesine basın ve ünitelerin normal çalıştığını onaylayın. Flaş üniteleri ayrıca flaş bilgisi ekranında (0 Flaş Ayarlarını Değiştirme) i düğmesine basarak ve c Flaş testi öğesini seçerek test edilmek üzere patlatılabilir.

 7. C/f: Fotoğrafı çekin.

  Tüm flaş üniteleri için flaş hazır ışıklarının yandığını onayladıktan sonra fotoğrafı çekin.

Uzak Tekrarlı (Yalnızca SB-5000)

Bu seçenek seçildiğinde, flaş üniteleri deklanşör açıkken arka arkaya patlar, bu da bir çoklu pozlama etkisi oluşturur.

 1. C: Uzak tekrarlı öğesini seçin.

  Fotoğraf çekimi menüsünde Flaş kontrolü > Uzaktan flaş kontrolü için Uzak tekrarlı öğesini seçin.

 2. C: Uzak tekrarlı seçenekleri öğesini seçin.

  Flaş kontrolü ekranında Uzak tekrarlı seçenekleri öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

 3. C: Flaş ayarlarını yapın.

  Flaş seviyesini (Çıktı), flaş ünitelerinin maksimum patlama sayısını (Sayı) ve flaş ünitelerinin saniyede patlama sayısını (Sıklık) seçin.

  Seçilen grupları etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Seçilen grubu etkinleştirmek için ON (AÇIK) öğesini, seçilen grubu devre dışı bırakmak için – – öğesini seçin.

  Ana flaş için bir kanal seçin. Uzaktan flaş üniteleri arasında bir SB-500 varsa 3. kanalı seçmeniz gerekir; ancak aksi takdirde 1 ve 4 arasındaki tüm kanalları seçebilirsiniz.

 4. f: Uzaktan flaş ünitelerini ana flaşla aynı kanala ayarlayın.

  3. Adımda seçilen kanala uzaktan flaş ünitelerini ayarlayın.

 5. f: Uzaktan flaş ünitelerini gruplandırın.

  Her uzaktan flaş ünitesi için bir grup (A, B veya C) seçin. Kullanılabilecek uzaktan flaş üniteleri üzerinde bir sınır olmamasına rağmen, uygulamada grup başına maksimum üç tane kullanılabilir. Bu sayıdan fazlası ile uzaktan flaş ünitelerinden yayılan ışık performansı etkileyecektir.

 6. C/f: Çekimi düzenleyin.

  Çekimi düzenleyin ve flaş ünitelerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için flaş üniteleriyle birlikte sağlanan dokümanlara bakın. Üniteleri ayarladıktan sonra, flaşı deneme amaçlı patlatmak için ana flaş üzerindeki test düğmesine basın ve ünitelerin normal çalıştığını onaylayın. Flaş üniteleri ayrıca flaş bilgisi ekranında (0 Flaş Ayarlarını Değiştirme) i düğmesine basarak ve c Flaş testi öğesini seçerek test edilmek üzere patlatılabilir.

 7. C/f: Fotoğrafı çekin.

  Tüm flaş üniteleri için flaş hazır ışıklarının yandığını onayladıktan sonra fotoğrafı çekin.

Optik AWL

Uzaktan flaş üniteleri üzerindeki sensör pencerelerini ana flaştan gelen ışığı alacak şekilde konumlandırın (fotoğraf makinesi bir tripod üzerine takılıysa özellikle özen gösterilmelidir). Pozlamayı etkileyebileceği için uzaktan flaş ünitelerinden gelen doğrudan ışık veya güçlü yansımaların fotoğraf makinesi objektifine (TTL modunda) veya uzaktan flaş üniteleri üzerindeki fotosellere (qA modu) girmediğinden emin olun. Ana flaş tarafından yayılan düşük yoğunluklu zamanlama flaşların kısa mesafeden çekilen fotoğraflarda görünmesini önlemek için düşük ISO duyarlılıkları veya küçük diyaframlar (yüksek f değerleri) seçin. Uzaktan flaş ünitelerini konumlandırdıktan sonra, bir deneme çekimi yapın ve sonuçları fotoğraf makinesi ekranında görüntüleyin.