Fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi aksesuar kızağına takılan ve optik AWL için ana flaş ünitesi olarak yapılandırılan SB-5000 ve SB-500 flaş ünitelerinin bilgilerinin yanı sıra bir WR-R10 kullanılarak radyo AWL aracılığıyla kontrol edilen uzaktan flaş üniteleri için de flaş bilgilerini görüntüleyebilir. Flaş bilgisi, fotoğraf modunda DISP düğmesine basarak fotoğraf makinesi ekranında görüntülenebilir (0 DISP Düğmesi). Bilgi ekranı flaş kontrol modu ile değişir.

Grup Flaşı

1 Flaş hazır göstergesi 1
2

Uzaktan flaş kontrolü

FP göstergesi

3 Uzaktan flaş kontrolü modu 2
4

Grup flaşı kontrol modu 3

Grup flaşı modu

Flaş seviyesi (çıktı)/flaş telafisi

5 Kanal 2
6 Bağlantı modu 4

Radyo AWL’de tüm flaş üniteleri hazır olduğunda görüntülenir.

Optik AWL Y ile, radyo AWL Z ile, birleşik optik ve radyo AWL Y ve Z ile gösterilir. Birleşik optik ve radyo AWL için optik AWL kanalı yalnızca ana flaş olarak SB-500 kullanıldığında görüntülenir.

Simgeler birleşik optik ve radyo AWL kullanıldığında her bir grup için görüntülenir.

Yalnızca radyo AWL veya birleşik optik ve radyo AWL kullanıldığında görüntülenir.

Hızlı Kablosuz Kumanda

1 Flaş hazır göstergesi 1
2

Uzaktan flaş kontrolü

FP göstergesi

3 Uzaktan flaş kontrolü modu 2
4 A : B oranı
5 Flaş telafisi
6 C Grubu flaş kontrol modu ve flaş seviyesi (çıktı)
7 Kanal 2
8 Bağlantı modu 3

Radyo AWL’de tüm flaş üniteleri hazır olduğunda görüntülenir.

Optik AWL Y ile, radyo AWL Z ile, birleşik optik ve radyo AWL Y ve Z ile gösterilir. Birleşik optik ve radyo AWL için optik AWL kanalı yalnızca ana flaş olarak SB-500 kullanıldığında görüntülenir.

Yalnızca radyo AWL veya birleşik optik ve radyo AWL kullanıldığında görüntülenir.

Uzak Tekrarlı

1 Flaş hazır göstergesi 1
2 Uzaktan flaş kontrolü
3 Flash seviyesi (çıktı)
4 Uzaktan flaş kontrolü modu 2
5

Yayılma sayısı (sayı)

Sıklık

6 Grup durumu (etkin/devre dışı)
7 Kanal 2
8 Bağlantı modu 3

Radyo AWL’de tüm flaş üniteleri hazır olduğunda görüntülenir.

Optik AWL Y ile, radyo AWL Z ile, birleşik optik ve radyo AWL Y ve Z ile gösterilir. Birleşik optik ve radyo AWL için optik AWL kanalı yalnızca ana flaş olarak SB-500 kullanıldığında görüntülenir.

Yalnızca radyo AWL veya birleşik optik ve radyo AWL kullanıldığında görüntülenir.

Flaş Bilgileri ve Fotoğraf Makinesi Ayarları

Flaş bilgi ekranı; çekim modu, deklanşör hızı, diyafram ve ISO duyarlılığı dahil olmak üzere seçilen fotoğraf makinesi ayarlarını gösterir.

Flaş Ayarlarını Değiştirme

Flaş ayarları flaş bilgisi ekranında i düğmesine basılarak değiştirilebilir. Kullanılabilen seçenekler flaş ünitesi ve ayarlar ile değişir. Ayrıca flaşı denemek için patlatabilirsiniz.