Optik ve radyo AWL birlikte kullanılabilir. Radyo flaş kontrolü fotoğraf makinesine bağlı bir WR-R10 ile, optik kontrol ise fotoğraf makinesi aksesuar kızağına takılan bir SU-800 kablosuz Speedlight kumanda birimi veya bir SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ya da SB-500 ile sağlanır. Devam etmeden önce radyo kontrollü flaş üniteleri ile WR-R10 arasında bir kablosuz bağlantı kurun. (0 Radyo AWL) Fotoğraf makinesi aksesuar kızağına bir SB-500 takılırsa fotoğraf çekimi menüsünde Flaş kontrolü > Kablosuz flaş seçenekleri için Optik/radyo AWL öğesini seçin; diğer flaş üniteleri veya SU-800 ile bu seçenek otomatik olarak seçilir.

Uzaktan flaş kontrolü için kullanılabilen tek seçenek Grup flaşı olacaktır. Her uzaktan flaş ünitesi için bir grup (A - F) seçin. Optik kontrollü flaş ünitelerini A - C gruplarına, radyo kontrollü üniteleri D - F gruplarına yerleştirin (D - F grupları için seçenekleri görüntülemek için grup flaşı seçenekleri ekranında 1 veya 3 düğmesine basın).