Можете да качвате вашите снимки на смартфони или таблети (смарт устройства) или компютри. Опциите за това са изброени по-долу. За повече информация вижте следното в Справочното ръководство: “Свързване към компютри и телевизори” ( Свързване към компютри и телевизори ), “Вградена безжична връзка” ( Вградена безжична връзка ) и „Ethernet/WT-6“ ( Ethernet/WT-6 ).

Качване на снимки на смарт устройства

Използвайте приложението SnapBridge, за да качвате снимки с помощта на вградения Wi-Fi или Bluetooth на камерата.

Качване на снимки на компютър или FTP сървър

Има няколко опции за качване на снимки на компютри.

Вграден Wi-Fi

Използвайте вградения Wi-Fi на камерата, за да качвате снимки на компютър чрез безжична връзка.

Безжичният предавател WT-6

Използвайте опционалния безжичен предавател WT-6, за да се свържете с безжични мрежи и да качвате снимки на компютри или ftp сървъри. WT-6 предлага по-надеждни безжични връзки от вградения Wi-Fi на камерата.

Ethernet

Свържете се с мрежи с помощта на Ethernet кабел, свързан към Ethernet конектора на фотоапарата и качвайте снимки на компютри или ftp сървъри.

USB

Свържете фотоапарата към компютър с помощта на USB кабел и прехвърлете снимки с помощта на компютърното приложение NX Studio.

Помощната програма за безжичен предавател

Ще ви е необходим компютърен софтуер Wireless Transmitter Utility, когато качвате снимки на компютър чрез вградения Wi-Fi на камерата, WT‑6 или Ethernet връзка.

Приложението SnapBridge и компютърните приложения
  • Приложението SnapBridge е достъпно от Apple App Store® и Google Play™.

  • Компютърният софтуер на Nikon е достъпен от центъра за изтегляне на Nikon. Проверете версията и системните изисквания и не забравяйте да изтеглите най-новата версия.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/