Изберете елементите, показани в менютата i по време на снимане. Използвайте персонализирана настройка f1 [ Персонализиране i menu ], за да изберете елементите, показвани по време на фотография с визьора, персонализирана настройка f2 [ Персонализиране на i menu (Lv) ], за да изберете елементите, показвани по време на фотография с изглед на живо, и персонализирана настройка g1 [ Персонализиране на менюто i ], за да изберете елементите, показани по време на запис на филм. Процедурата за персонализиране на менютата i е описана по-долу.

 1. Маркирайте позицията, която искате да промените, и натиснете J

  Ще се покаже списък с наличните елементи за избраната позиция.

 2. Маркирайте желания елемент и натиснете J
  • Елементът ще бъде присвоен на избраната позиция и ще се покажат опциите, показани в Стъпка 1.

  • Повторете стъпки 1 и 2 по желание.

 3. Натиснете бутона G

  Промените ще бъдат запазени и ще се покаже менюто с персонализирани настройки.