Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, които могат да бъдат съхранени на карта от 128 GB 1 при различни настройки за площ на изображението, качество на изображението и размер на изображението. Действителният капацитет варира в зависимост от условията на снимане и вида на картата.

[ FX (36 × 24) ] Избрано за Област на изображението

Тази категория включва и изображения, направени с обективи, които не са DX, когато е избрано [ Вкл .] за [ Област на изображението ] > [ Автоматично DX изрязване ].

Качество на изображението

Размер на изображението

Размер на файла

Брой оставащи експозиции 2

Буферен капацитет 2, 3

NEF (RAW) , компресиран без загуби , 12-битов

Голям

Прибл. 20,2 MB

3500 кадъра

184 кадъра

Среден

Прибл. 14,6 MB

4700 кадъра

79 кадъра

Малък

Прибл. 11,1 MB

6200 кадъра

84 кадъра

NEF (RAW) , компресиран без загуби , 14-битов

Голям

Прибл. 25,1 MB

3000 кадъра

146 кадъра

NEF (RAW) , компресиран , 12-битов

Голям

Прибл. 18,4 MB

4700 кадъра

186 кадъра

NEF (RAW) , компресиран , 14-битов

Голям

Прибл. 22,6 MB

3900 кадъра

152 кадъра

NEF (RAW) , некомпресиран , 12-битов

Голям

Прибл. 33,1 MB

3500 кадъра

133 кадъра

NEF (RAW) , некомпресиран , 14-битов

Голям

Прибл. 38,0 MB

3000 кадъра

105 кадъра

JPEG добре4

Голям

Прибл. 10,8 MB

8400 кадъра

200 кадъра

Среден

Прибл. 6,9 MB

13 900 кадъра

200 кадъра

Малък

Прибл. 3,8 MB

25 600 кадъра

200 кадъра

JPEG нормален4

Голям

Прибл. 5,7 MB

16 500 кадъра

200 кадъра

Среден

Прибл. 3,5 MB

27 000 кадъра

200 кадъра

Малък

Прибл. 2,0 MB

48 700 кадъра

200 кадъра

Основен JPEG4

Голям

Прибл. 2,6 MB

31 400 кадъра

200 кадъра

Среден

Прибл. 1,8 MB

51 300 кадъра

200 кадъра

Малък

Прибл. 1,1 MB

88 600 кадъра

200 кадъра

[ DX (24 × 16) ] Избрано за Област на изображението

Тази категория включва и изображения, направени с DX обективи, когато е избрано [ Вкл .] за [ Област на изображението ] > [ Автоматично DX изрязване ].

Качество на изображението

Размер на изображението

Размер на файла

Брой оставащи експозиции 2

Буферен капацитет 2, 3

NEF (RAW) , компресиран без загуби , 12-битов

Голям

Прибл. 9,8 MB

7600 кадъра

200 кадъра

Среден

Прибл. 7,2 MB

10 100 кадъра

129 кадъра

Малък

Прибл. 5,6 MB

13 000 кадъра

142 кадъра

NEF (RAW) , компресиран без загуби , 14-битов

Голям

Прибл. 11,9 MB

6700 кадъра

200 кадъра

NEF (RAW) , компресиран , 12-битов

Голям

Прибл. 9,0 MB

10 000 кадъра

200 кадъра

NEF (RAW) , Компресиран , 14-битов

Голям

Прибл. 10,8 MB

8500 кадъра

200 кадъра

NEF (RAW) , некомпресиран , 12-битов

Голям

Прибл. 15,1 MB

7600 кадъра

200 кадъра

NEF (RAW) , некомпресиран , 14-битов

Голям

Прибл. 17,2 MB

6700 кадъра

200 кадъра

JPEG добре4

Голям

Прибл. 5,6 MB

17 400 кадъра

200 кадъра

Среден

Прибл. 3,7 MB

26 300 кадъра

200 кадъра

Малък

Прибл. 2,3 MB

42 400 кадъра

200 кадъра

JPEG нормален4

Голям

Прибл. 2,9 MB

33 600 кадъра

200 кадъра

Среден

Прибл. 2,0 MB

48 700 кадъра

200 кадъра

Малък

Прибл. 1,3 MB

75 000 кадъра

200 кадъра

Основен JPEG4

Голям

Прибл. 1,6 MB

60 900 кадъра

200 кадъра

Среден

Прибл. 1,1 MB

88 600 кадъра

200 кадъра

Малък

Прибл. 0,8 MB

121 000 кадъра

200 кадъра

  1. Цифрите са за Sony CEB-G128 128 GB CFexpress карта с памет (към декември 2019 г.).

  2. Броят на снимките, които могат да бъдат записани на карта с памет или съхранени в буфера на паметта, варира в зависимост от записаната сцена.

  3. Максимален брой експозиции, които могат да бъдат съхранени в буфера на паметта при ISO 100. Може да спадне в някои ситуации, включително когато:

    • Избрана е опция за оптимално компресиране ( c ) JPEG за [ Качество на изображението ]

    • [ On ] е избран за [ Auto Distortion control ]

  4. Фигурите предполагат, че опцията с приоритет на размера (опция, която не е маркирана с c ) е избрана за [ Качество на изображението ]. Изборът на опция за оптимално компресиране ( c ) увеличава размера на файла; броят на изображенията и капацитетът на буфера съответно намаляват.

Максимален брой снимки на серия

Максималният брой снимки, които могат да бъдат направени в единична серия, може да бъде настроен на произволно количество между 1 и 200 с помощта на персонализирана настройка d2 [ Макс. непрекъснато освобождаване ].