Настройките на камерата, изброени по-долу, могат да бъдат възстановени до стойности по подразбиране чрез едновременно натискане на двата бутона, маркирани със зелени точки ( S и U ), и задържането им за повече от две секунди (контролните панели се изключват за кратко, докато настройките се нулират).

Меню за заснемане на снимки

С изключение на множествена експозиция, интервален таймер, филм с ускоряване и изместване на фокуса, се засягат само настройките в текущата банка от менюта за снимане.

Опция

По подразбиране

Банки с разширено меню за снимки

Изключено

Качество на изображението

JPEG нормален

Размер на изображението

JPEG

Голям

NEF (RAW)

Голям

Настройки за ISO чувствителност

ISO чувствителност

100

Автоматичен контрол на ISO чувствителността

Изключено

бял баланс

AUTO0 Поддържане на бяло (намаляване на топлите цветове)

Фина настройка

AB: 0, GM: 0

Задайте Picture Control

Автоматичен

Активно D-Lighting

Изключено

Намаляване на трептенето

Настройка за намаляване на трептенето

Деактивирайте

Индикатор за намаляване на трептенето

На

Автоматично брекетинг

Изключено 1

Многократна експозиция

Изключено 2

HDR (висок динамичен диапазон)

Изключено 3

Безшумна фотография на живо

Изключено

  1. Броят на изстрелите се нулира. Инкрементът на брекетинга за експозицията, светкавицата и брекетинга на баланса на бялото се нулира на 1. Количеството за втория кадър в програмите за ADL брекетинг с два кадъра се нулира на [ Auto ].

  2. Ако в момента се извършва множествена експозиция, снимането ще приключи и ще бъде създадена множествена експозиция от записани до тази точка експонации. Ако е избрано [ Вкл. (серия) ] или [ Вкл. (единична снимка) ], режимът на многократна експозиция ще бъде нулиран на [ Изкл .]. [ Брой снимки ], [ Режим на наслагване ], [ Запазване на отделни изображения (NEF) ] и [ Заснемане с наслагване ] не се нулират.

  3. [ Вкл. (серия) ] и [ Вкл. (единична снимка) ] се нулират на [ Изкл .]. [ Диференциал на експозицията ], [ Изглаждане ] и [ Запазване на отделни изображения (NEF) ] не се нулират.

Меню за снимане на филми

Опция

По подразбиране

Настройки за ISO чувствителност

Максимална чувствителност

102400

Автоматичен ISO контрол (режим M)

Изключено

ISO чувствителност (режим M)

100

бял баланс

Същото като настройките за снимки

Задайте Picture Control

Същото като настройките за снимки

Активно D-Lighting

Изключено

Електронен VR

Изключено

Сила на звука на слушалките

15

Други настройки

Опция

По подразбиране

Фокусна точка

Център

Предварително зададена точка на фокусиране

Център

Режим на експозиция

Програмиран авто

Гъвкава програма

Изключено

Компенсация на експозицията

Изключено (0,0)

AE заключване (задържане)

Изключено

Заключване на блендата

Изключено

Заключване на скоростта на затвора

Изключено

Визуализация на експозицията

Изключено

Режим на автофокус

AF-S

Режим на AF зона (снимка с визьор)

Едноточков AF

Режим на AF зона (преглед на живо/заснемане)

AF с нормална зона

Снимка на живо изглед WB

Нито един

Измерване

Матрично измерване

Режим на светкавица

Запълване на светкавицата

Компенсация на светкавицата

Изключено (0,0)

FV заключване

Изключено

Мултиселекторна бленда за мощност

Деактивирайте

Мултиселекторна комп. на експозицията.

Деактивирайте

Режим на забавяне на експозицията

Изключено *

Маркиране на дисплея

Изключено

  • Засегнати са само настройките в текущата банка на менюто за персонализирани настройки.