Натискането на бутона Pv по време на снимане с визьора спира блендата на обектива до текущата стойност, което позволява да се визуализира дълбочината на полето, докато бутонът е натиснат.

  • Допълнителните светкавици, съвместими със системата за креативно осветление (CLS) на Nikon, ще излъчват моделираща светкавица. Моделиращата светкавица може да бъде деактивирана, като изберете [ Изключено ] за персонализирана настройка e6 [ Моделираща светкавица ].

  • Можете да изберете ролята, присвоена на бутона Pv . Използвайте персонализирани настройки f3 [ Персонализирани контроли ] и g2 [ Персонализирани контроли ] в менюто Персонализирани настройки, за да изберете ролите, изпълнявани от бутона съответно по време на снимане и заснемане.