Използвайте бутона R , за да видите информация за снимане или да изберете показаните индикатори.

Снимка с визьор

По време на снимане с визьор, можете да натиснете бутона R , за да видите информационен дисплей на монитора. Дисплеят изброява такива данни като скорост на затвора, бленда, брой оставащи експозиции и режим на AF зона.

Снимки с изглед на живо

Използвайте бутона R , за да преминете през следните дисплеи:

Селекторът за изглед на живо е завъртян до C

1

Включени индикатори

2

Опростен дисплей

3

хистограма *

4

Виртуален хоризонт

  • Показва се само по време на предварителен преглед на експозицията.

Селекторът за изглед на живо е завъртян на 1

1

Включени индикатори

2

Опростен дисплей

3

Хистограма

4

Виртуален хоризонт