Свързване на Ethernet кабел

Поставете Ethernet кабела в Ethernet конектора на камерата. Не използвайте сила и не поставяйте конекторите под ъгъл. Свържете другия край на кабела към компютъра или рутера.

  • Изберете [ Wired LAN ] за [ Wired LAN/WT ] > [ Choose hardware ] в менюто за настройка.

Закрепване на WT-6

Завъртете капака на периферния конектор нагоре ( q ) и поставете докрай конекторите на WT-6 в периферния конектор на камерата ( w ). Завъртете заключващото колело, за да заключите WT-6 на място ( e ).

  • Изберете [ Безжична LAN ] за [ Кабелна LAN/WT ] > [ Избор на хардуер ] в менюто за настройка.

Избор на източник на захранване

За да предотвратите неочаквано изключване на камерата по време на настройка или прехвърляне на данни, използвайте напълно заредена батерия или допълнителен AC адаптер.