Данни за местоположението и регистрационни файлове за проследяване
  • Ако [ Включено ] е избрано за [ Данни за местоположение (вградени) ] > [ Запис на данни за местоположението ] в менюто за настройка или е в ход проследяването на регистрационния файл, камерата ще продължи да записва дневник и/или местоположение дори когато е изключена.

  • Личната информация може да бъде извлечена от данните за местоположението, съхранени в регистрационни файлове или вградени в снимки и филми. Бъдете внимателни, когато споделяте снимки, филми или дневници за проследяване или когато ги публикувате в Интернет или на други места, където могат да бъдат видени от трети страни. Не забравяйте да прочетете също „Изхвърляне на устройства за съхранение на данни“ ( Изхвърляне на устройства за съхранение на данни ).

Навигация

Този продукт е камера. Не е предназначен за използване като навигационно или геодезично устройство.

  • Местоположението, отчетено от камерата, е само приблизително. Не трябва да се използва за геодезия или за навигация, когато пътувате по въздух или кола, пеша или по друг начин.

Използване в чужбина
  • Преди да пътувате, консултирайте се с вашия туристически агент или с посолството или туристическия съвет на страните, които ще посетите, за информация относно ограниченията, които може да важат за използването на камери, които поддържат запис на данни за местоположението. Китай, например, забранява неоторизирано записване на данни за местоположението. Изберете [ Изключено ] за [ Запис на данни за местоположението ].

  • От декември 2019 г. функцията за данни за местоположението може да не работи според очакванията в Китай и в близост до китайската граница.