• Камерата може да се използва с карти памет CFexpress (тип B) и XQD.

  • За запис и възпроизвеждане на филми се препоръчват карти със скорост на запис от 45 MB/s (300×) или по-висока. По-ниските скорости могат да доведат до прекъсване на записа. Възпроизвеждането може също да бъде прекъснато или рязко, когато филмите се гледат на фотоапарата.

  • Свържете се с производителя за информация относно функциите, работата и ограниченията при употреба.