За да видите версията на фърмуера на камерата или да актуализирате фърмуера на камерата, изберете [ Firmware version ] в менюто за настройка. Най-новият фърмуер за D6 е достъпен за изтегляне от центъра за изтегляне на Nikon.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/