Завъртете диска за режим на освобождаване, за да изберете операцията, извършена при освобождаване на затвора.

Избор на режим на освобождаване

Натиснете бутона за заключване на диска за режим на освобождаване отгоре на камерата и завъртете диска за режим на освобождаване.

режим

Описание

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[2]С

Единична рамка

Фотоапаратът прави една снимка при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора.

TODO: таблица/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: таблица/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]

кл

Непрекъснато ниска скорост

Камерата прави снимки с избрана скорост, докато е натиснат спусъкът. Честотата на кадрите може да бъде избрана от стойности между 1 и 10 кадъра в секунда.

TODO: таблица/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: таблица/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]

гл

Непрекъснато висока скорост

Камерата прави снимки с избрана скорост, докато е натиснат спусъкът. Честотата на кадрите може да бъде избрана от стойности между 10 и 14 кадъра в секунда.

TODO: таблица/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[2]В

Тихо освобождаване на затвора

Правете снимки по-тихо, отколкото в режим на единичен кадър. Поддържа се и серийно снимане със скорост от 1 до 5 кадъра в секунда.

TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/font/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/font/indexmarker[2]E

Самоснимачка

Правете снимки със самоснимачката.

TODO: таблица/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/b/indexmarker[1]TODO: таблица/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/b/indexmarker[2]

Муп

Огледало нагоре

Огледалото се повдига преди снимане, за да се сведе до минимум замъгляването, причинено от треперенето на фотоапарата.

TODO: table/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: таблица/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[2]S

Бърз избор на режим на освобождаване

Режимът на освобождаване може да бъде избран чрез задържане на бутона S и завъртане на главния диск за управление.