Creative Lighting System (CLS) на Nikon

Усъвършенстваната Creative Lighting System (CLS) на Nikon поддържа различни функции благодарение на подобрената комуникация между фотоапарата и съвместимите светкавици.

Характеристики, налични с CLS-съвместими светкавици

Поддържани функции

Светкавица

SB‑5000

SB‑910/
SB‑900/
SB‑800

SB‑700

SB‑600

SB‑500

SU‑800

SB‑R200

SB‑400

SB‑300

Единична светкавица

i‑TTL

i‑TTL балансирана запълваща светкавица за цифров SLR 1

4

4

4

4

4

4

4

Стандартна i‑TTL запълваща светкавица за цифров SLR

42

42

4

42

4

4

4

qА

Автоматична бленда

4

43

А

Автоматично без TTL

43

GN

Ръководство за приоритет на разстояние

4

4

4

М

Ръководство

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Повтаряща се светкавица

4

4

Оптично усъвършенствано безжично осветление

майстор

Дистанционно управление на светкавицата

4

4

4

44

4

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

44

[ A : B ]

Бързо безжично управление на светкавицата

4

4

45

qА

Автоматична бленда

4

4

А

Автоматично без TTL

М

Ръководство

4

4

4

44

RPT

Повтаряща се светкавица

4

4

Дистанционно

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

4

4

4

[ A : B ]

Бързо безжично управление на светкавицата

4

4

4

4

4

4

qA/A

Автоматична бленда/не-TTL автоматична

46

46

М

Ръководство

4

4

4

4

4

4

RPT

Повтаряща се светкавица

4

4

4

4

4

Радиоуправляемо усъвършенствано безжично осветление

47

Комуникация с информация за цветовете (светкавица)

4

4

4

4

4

4

4

Комуникация с информация за цветовете (LED светлина)

4

Автоматична FP високоскоростна синхронизация 8

4

4

4

4

4

4

4

FV заключване 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Намаляване на червените очи

4

4

4

4

4

4

Осветление за моделиране на камера

4

4

4

4

4

4

4

Обединено управление на светкавицата

4

4

4

4

Актуализация на фърмуера на светкавицата на камерата

4

410

4

4

4

 1. Не се предлага с точково измерване.

 2. Може да бъде избран и чрез светкавицата.

 3. q Изборът на A/A режим се извършва на светкавицата с помощта на персонализирани настройки.

 4. Може да бъде избран с помощта на елемента [ Flash control ] в менютата на фотоапарата.

 5. Предлага се само при снимане в близък план.

 6. Изборът на q A и A зависи от опцията, избрана с главната светкавица.

 7. Поддържа същите функции като дистанционните светкавици с оптичен AWL.

 8. Предлага се само в режимите на i‑TTL, q A, A, GN и M за управление на светкавицата.

 9. Предлага се само в режим на управление на светкавицата i‑TTL или когато светкавицата е конфигурирана да излъчва предварителни светкавици за монитор в режим на контрол на светкавицата q A или A.

 10. Актуализациите на фърмуера за SB‑910 и SB‑900 могат да се извършват от камерата.

SU‑800 безжичен Speedlight Commander

Когато е монтиран на CLS-съвместима камера, SU‑800 може да се използва като командир за SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 или SB ‑R200 светкавици. Груповото управление на светкавицата се поддържа за до три групи. Самият SU‑800 не е оборудван със светкавица.

Други светкавици

Следните светкавици могат да се използват в не-TTL автоматичен ( A ) и ръчен режим. Наличните опции не се различават в зависимост от използвания обектив.

Поддържани функции

Светкавица

SB‑80DX
SB‑28DX

SB‑50DX

SB‑28
SB‑26
SB‑25
SB‑24

SB‑30
SB‑27 1
SB‑22S
SB‑22
SB‑20
SB‑16B
SB‑15

SB‑23
SB‑29
SB‑21B
SB‑29S

Режим на светкавица

А

Автоматично без TTL

4

4

4

М

Ръководство

4

4

4

4

4

G

Повтаряща се светкавица

4

4

ЗАДНА2

Синхронизиране на задната завеса

4

4

4

4

4

 1. Монтирането на SB‑27 на фотоапарата автоматично задава режима на светкавицата на TTL , но настройката на режима на светкавицата на TTL деактивира освобождаването на затвора. Задайте SB‑27 на A .

 2. Достъпно, когато камерата се използва за избор на режим на светкавицата.

Зони за измерване за FV заключване

Зоните, измервани, когато се използва FV заключване с допълнителни светкавици, са както следва:

Снимка, направена с

Режим на управление на светкавицата

Измерена площ

Самостоятелна светкавица

i‑TTL

6-милиметров кръг в центъра на рамката

Автоматична бленда ( q A)

Площ, измерена от експонометра на светкавицата

Дистанционни светкавици, управлявани чрез Advanced Wireless Lighting

i‑TTL

Цяла рамка

Автоматична бленда ( q A)

Площ, измерена от експонометра на светкавицата

Автоматично без TTL (A)

Бележки относно допълнителните светкавици
 • Вижте ръководството на светкавицата за подробни инструкции.

 • Ако устройството поддържа CLS, вижте раздела за CLS-съвместими цифрови SLR фотоапарати. Този фотоапарат не е включен в категорията „цифров SLR“ в ръководствата за SB‑80DX, SB‑28DX и SB‑50DX.

 • Ако индикаторът за готовност на светкавицата ( N ) мига за около три секунди, след като снимката е направена в автоматичен режим i-TTL или без TTL, светкавицата се е задействала с пълна мощност и снимката може да е недостатъчно експонирана (само CLS-съвместими светкавици ).

 • i‑TTL управлението на светкавицата може да се използва при ISO чувствителност между 100 и 12800.

 • При чувствителност ISO над 12800 желаните резултати може да не бъдат постигнати при някои диапазони или настройки на блендата.

 • В режим P максималната бленда (минимален f-число) е ограничена според ISO чувствителността, както е показано по-долу:

Максимална бленда (f-число) при ISO еквивалент на:

100

200

400

800

1600 г

3200

6400

12800

4

5

5.6

7.1

8

10

11

13

 • Ако максималната бленда на обектива е по-малка от посочената по-горе, максималната стойност за блендата ще бъде максималната бленда на обектива.

 • SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 и SB‑400 осигуряват намаляване на червените очи при намаляване на червените очи и бавна синхронизация с червено- режими на светкавица за намаляване на очите.

 • „Шум“ под формата на линии може да се появи на снимки със светкавица, направени с високопроизводителен комплект батерии SD-9 или SD-8A, прикрепен директно към фотоапарата. Намалете ISO чувствителността или увеличете разстоянието между фотоапарата и батерията.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 и SU-800 осигуряват AF-помощно осветление според нуждите.

 • По време на фотография с визьор, точките на фокусиране, за които е налично AF осветление, варират в зависимост от фокусното разстояние.

Светкавица

Примери за точки за фокусиране, за които е налична AF-подсветка

SB-5000

Фокусно разстояние 24 мм

Фокусно разстояние 135 мм

SB-910/SB‑900

Фокусно разстояние 17 мм

Фокусно разстояние 135 мм

SB-800/SB‑600/SU‑800 безжичен контролер за скоростна светлина

Фокусно разстояние 24 мм

Фокусно разстояние 105 мм

SB‑700

Фокусно разстояние 24 мм

Фокусно разстояние 135 мм

 • В зависимост от използвания обектив и записаната сцена, индикаторът за фокусиране ( I ) може да се покаже, когато обектът не е на фокус или фотоапаратът да не може да фокусира и освобождаването на затвора ще бъде деактивирано.

 • Когато се използва кабел за синхронизация от серия SC 17, 28 или 29 за фотография със светкавица извън камерата, може да не се постигне правилна експозиция в режим i‑TTL. Препоръчваме ви да изберете стандартна i‑TTL запълваща светкавица. Направете тестов кадър и вижте резултатите на монитора.

 • В i‑TTL не използвайте никаква форма на флаш панел (дифузионен панел), освен вградения панел на светкавицата или адаптери за отскачане, предоставени със светкавицата. Използването на други панели може да доведе до неправилна експозиция.

Компенсация на светкавицата за допълнителни светкавици

В режимите на управление на светкавицата i‑TTL и автоматична диафрагма ( q A), компенсацията на светкавицата, избрана с допълнителната светкавица или елемента [ Контрол на светкавицата ] в менюто за снимане, се добавя към компенсацията на светкавицата, избрана с бутона W ( M ) .

Моделиране на осветление
 • Допълнителните CLS-съвместими светкавици излъчват моделираща светкавица, когато се натисне бутона Pv на камерата.

 • Тази функция може да се използва с Advanced Wireless Lighting за визуализация на общия светлинен ефект, постигнат с множество светкавици.

 • Моделиращото осветление може да бъде изключено, като изберете [ Изкл. ] за персонализирана настройка e6 [ Моделираща светкавица ].