Използвайте бутона Fn1 , Fn2 , Fn3 ( C ) или вертикалния бутон Fn за бърз достъп до избраните настройки.

  • Присвоената настройка може да се регулира, като задържите съответния бутон и завъртане на дисковете за управление. В някои случаи корекциите могат да бъдат направени с помощта както на главния, така и на подкомандния диск.

  • Използвайте персонализирани настройки f3 [ Персонализирани контроли ] и g2 [ Персонализирани контроли ] в менюто Персонализирани настройки, за да изберете ролите, изпълнявани от тези бутони съответно по време на фотография и запис на филм.