Използвайте бутона Y , за да изберете как камерата измерва светлината, когато задавате експозиция.

Избор на опция за измерване

Задръжте бутона Y и завъртете главния диск за управление.

Опция

Описание

L

[ Матрично измерване ]

Матричното измерване е адаптирано към широк кръг от обекти. Получава естествено изглеждащи резултати.

M

[ Централно претеглено измерване ]

Камерата придава най-голяма тежест на центъра на кадъра. Може да се използва с теми, които доминират в композицията, например.

N

[ Точково измерване ]

Камерата измерва кръг с диаметър 4 мм (0,16 инча) (приблизително 1,5% от рамката). Използвайте например за измерване на определена област от кадъра, когато обектът ви е осветен отзад или има силно контрастиращи области.

t

[ Измерване с претегляне на акцентите ]

Камерата придава най-голяма тежест на акцентите. Използвайте тази опция, за да намалите загубата на детайли в светли моменти, например когато снимате осветени изпълнители на сцената.