Изберете режим на експозиция.

Избор на режим на експозиция

Задръжте бутона I и завъртете главния диск за управление.

режим

Описание

П

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[2]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[2]/p/indexmarker[2]Програмиран авто

Камерата задава скорост на затвора и бленда за оптимална експозиция.

С

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[2]/p/indexmarkerАвтоматичен с приоритет на затвора

Вие избирате скоростта на затвора; камерата избира блендата за най-добри резултати.

А

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[2]/p/indexmarkerАвтоматичен приоритет на блендата

Вие избирате блендата; камерата избира скоростта на затвора за най-добри резултати.

М

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[2]/p/indexmarkerРъководство

Вие контролирате както скоростта на затвора, така и блендата. Задайте скоростта на затвора на "bulb" или "time" за дълги експозиции.