Използвайте бутона E (компенсация на експозицията), за да промените експозицията от стойността, предложена от камерата. Компенсацията на експозицията може да се използва, за да направите снимките по-ярки или по-тъмни.

−1 EV

Без компенсация на експозицията

+1 EV

Регулиране на компенсацията на експозицията

Задръжте бутона E и завъртете главния диск за управление.

  • По-високите стойности правят обекта по-ярък, по-ниските стойности по-тъмен.

  • Нормалната експозиция може да бъде възстановена чрез задаване на компенсацията на експозицията на ±0,0. Компенсацията на експозицията не се нулира, когато фотоапаратът е изключен.