Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting, или AWL). За информация относно използването на светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на фотоапарата, вижте „Снимки със светкавица върху камерата“ ( Снимки със светкавица върху камера ).

В цялата тази глава операциите, включващи аксесоар, свързан към фотоапарата, се обозначават с C , операциите, включващи дистанционни светкавици с f . За повече информация относно използването на дистанционни светкавици ( f ) вижте ръководството, предоставено със светкавицата.

Използване на дистанционни светкавици

Дистанционните светкавици могат да се управляват чрез:

  • Управлението на радио светкавицата е достъпно само когато към фотоапарата е свързан WR-R10.