1. Изберете желаната картина с мултиселектора и натиснете бутона i .
  2. Маркирайте [ Рейтинг ] и натиснете 2 .
  3. Изберете рейтинг.

    Завъртете главния диск за управление, за да изберете желаната оценка и след това натиснете J Изберете от оценки от нула до пет звезди или изберете d , за да маркирате снимката като кандидат за по-късно изтриване.

Рейтинги

Оценките могат да се видят и в NX Studio. Защитените снимки не могат да бъдат оценявани.

Оценяване на снимки с помощта на контролите на камерата

Ако [ Rating ] е присвоен на [ Fn бутон за вертикално снимане ] или [ Fn3 button ] с помощта на персонализирана настройка f3 [ Custom controls ], снимките могат да бъдат оценени чрез задържане на избрания контрол и завъртане на основния диск за управление.