Бутонът AF‑ON може да се използва за фокусиране в режим на автоматично фокусиране.

  • Можете да изберете ролята, присвоена на бутона AF-ON . Използвайте персонализирани настройки f3 [ Персонализирани контроли ] и g2 [ Персонализирани контроли ] в менюто Персонализирани настройки, за да изберете ролите, изпълнявани от бутона съответно по време на фотография и запис на филм.

Бутонът AF-ON за вертикално снимане

Бутонът AF-ON изпълнява същата функция, но може да се използва само когато заключването на бутона за освобождаване на затвора за вертикално снимане е отключено.