Изберете AF за автоматично фокусиране, M за ръчно фокусиране.