Камерата може да се свърже към съществуващи мрежи чрез Ethernet кабел на трета страна, поставен в Ethernet конектора на камерата, или допълнителен безжичен предавател WT-6, свързан чрез периферния конектор. Връзката е по-надеждна от тази, предлагана от вградения Wi-Fi на камерата.

Помощната програма за безжичен предавател

Преди да можете да качвате изображения чрез Wi-Fi, ще трябва да сдвоите фотоапарата с компютъра с помощта на софтуера за безжичен предавател на Nikon.

  • След като устройствата са сдвоени, ще можете да се свържете с компютъра от камерата.

  • Помощната програма за безжичен предавател е достъпна за изтегляне от центъра за изтегляне на Nikon. Не забравяйте да изтеглите най-новата версия, след като прочетете бележките по версията и системните изисквания.

    https://downloadcenter.nikonimglib.com/