Този раздел е посветен главно на описание как да се свържете с безжична локална мрежа (LAN) с помощта на вградения Wi‑Fi или Bluetooth на камерата и как да използвате мрежовите функции, след като сте свързани.

  • За информация относно свързването към Ethernet мрежи или свързването с помощта на допълнителен безжичен предавател WT-6, вижте “Ethernet/WT-6” ( Ethernet/WT-6 ).