Използвайте бутона S ( Q ), за да регулирате чувствителността на фотоапарата към светлина (ISO чувствителност). Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-малко светлина е необходима, за да се направи експозиция, което позволява по-бързи скорости на затвора или по-малки бленди. Имате и опцията да активирате автоматичен контрол на чувствителността по ISO, който автоматично регулира чувствителността, ако оптималната експозиция не може да бъде постигната при настройката, избрана от потребителя.

Регулиране на ISO чувствителността

Задръжте бутона S ( Q ) и завъртете главния диск за управление.

Изберете от стойности от ISO 100 до 102 400. Налични са и настройки от около 0,3 до 1 EV под ISO 100 и от 0,3 до 5 EV над ISO 102 400.

Висока ISO чувствителност

Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-малко светлина е необходима, за да се направи експонация, което позволява да се правят снимки при лошо осветление и помага за предотвратяване на замъгляване, когато обектът е в движение. Имайте предвид обаче, че колкото по-висока е чувствителността, толкова по-вероятно е изображението да бъде засегнато от „шум“ под формата на произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии.

Активиране на автоматичен контрол на ISO чувствителността

Задръжте бутона S ( Q ) и завъртете диска за подкоманди, за да изберете дали фотоапаратът автоматично да регулира ISO чувствителността, ако желаната експозиция не може да бъде постигната при избраната от потребителя стойност.

  • Когато е активиран автоматичен контрол на ISO чувствителността, ISO AUTO индикаторите ще се появят в горния контролен панел и визьора. Когато тези индикатори светят (не мигат), снимките ще бъдат направени при чувствителност, избрана за [ ISO чувствителност ]. Когато чувствителността е променена от стойността, избрана от потребителя, индикаторите ISO AUTO ще мигат и променената стойност ще се покаже на дисплеите.

Максимална чувствителност

Можете да изберете горна граница за автоматичен контрол на ISO чувствителността, за да предотвратите повишаването на чувствителността на ISO твърде високо. Максималната ISO чувствителност може да бъде избрана чрез [ Настройки на ISO чувствителността ] > [ Автоматичен контрол на ISO чувствителността ] > [ Максимална чувствителност ] в менюто за снимане.