За едновременно оптично и радио AWL, прикрепете WR-R10 и монтирайте SU-800 или главна светкавица, която поддържа управление на оптична светкавица (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или SB-500) върху обувката за аксесоари.

  • Установете връзки между WR-R10 и всички радиоуправляеми светкавици ( Установяване на безжична връзка ).

  • Ако SB-500 е монтиран на обувката за аксесоари на фотоапарата, изберете [ Оптичен/радио AWL ] за [ Опции за безжична светкавица ]. С други светкавици или SU-800, [ Опции за безжична светкавица ] се настройва на [ Оптична/радио AWL ] автоматично.

  • Единствената налична опция за [ Дистанционно управление на светкавицата ] ще бъде [ Групова светкавица ].

  • Дистанционните светкавици могат да бъдат поставени в до шест групи (A до F). Поставете оптично управляваните модули в групи от A до C и радиоуправляеми устройства в групи от D до F. За да покажете опции за групи от D до F, натиснете 1 или 3 в дисплея [ Group flash options ].