Izmantojiet Fn1 , Fn2 , Fn3 ( C ) vai vertikālo Fn pogu, lai ātri piekļūtu atlasītajiem iestatījumiem.

  • Piešķirto iestatījumu var pielāgot, turot nospiestu atbilstošo pogu un pagriežot komandu ciparripas. Dažos gadījumos pielāgojumus var veikt, izmantojot gan galveno, gan apakškomandu ciparripu.

  • Izmantojiet pielāgotos iestatījumus f3 [ Pielāgotas vadīklas ] un g2 [ Pielāgotas vadīklas ] izvēlnē Pielāgoti iestatījumi, lai izvēlētos šo pogu lomu attiecīgi fotografēšanas un video ierakstīšanas laikā.