Attēlus var aizsargāt, lai tie netiktu nejauši izdzēsti. Tomēr aizsargātie attēli tiks dzēsti, formatējot atmiņas karti ( Formatējiet atmiņas karti ).

  1. Izvēlieties attēlu.

    • Parādiet attēlu pilnrāmja kadra atskaņošanā vai atskaņošanas tālummaiņā.

    • Varat arī izcelt attēlu sīktēlu sarakstā, izmantojot kursortaustiņu.

  2. Nospiediet pogu g ( h / Q ).
    • Aizsargātie attēli ir atzīmēti ar P ikonu.

    • Lai noņemtu aizsardzību, parādiet attēlu vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā un vēlreiz nospiediet g ( h / Q ).

Balss piezīmes

Fotoattēlu aizsardzība aizsargā arī visas balss piezīmes, kas ierakstītas kopā ar attēliem. Balss piezīmes nevar aizsargāt atsevišķi.

Aizsardzības noņemšana no visiem attēliem

Lai noņemtu aizsardzību visiem attēliem mapē vai mapēs, kas pašlaik atskaņošanas izvēlnē atlasītas vienumam [ Playback folder ], atskaņošanas laikā nospiediet pogu g ( h / Q ) un O ( Q ) aptuveni divas sekundes.