1. Izvēlieties vajadzīgo attēlu ar kursortaustiņu un nospiediet pogu i .
  2. Iezīmējiet [ Rating ] un nospiediet 2 .
  3. Izvēlieties vērtējumu.

    Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos vajadzīgo vērtējumu, un pēc tam nospiediet J . Izvēlieties kādu no vērtējumiem no nulles līdz piecām zvaigznēm vai atlasiet d , lai atzīmētu attēlu kā kandidātu vēlākai dzēšanai.

Vērtējumi

Vērtējumus var apskatīt arī NX Studio. Aizsargātos attēlus nevar novērtēt.

Novērtējiet attēlus, izmantojot kameras vadīklas

Ja [ Rating ] ir piešķirts [ Fn poga vertikālai fotografēšanai ] vai [ Fn3 poga ], izmantojot pielāgoto iestatījumu f3 [ Custom controls ], attēlus var novērtēt, turot nospiestu atlasīto vadīklu un pagriežot galveno komandu ciparripu.