Izvēlieties vienumus, kas tiek parādīti i izvēlnēs uzņemšanas laikā. Izmantojiet pielāgoto iestatījumu f1 [ Pielāgot i izvēlni ], lai izvēlētos vienumus, kas tiek parādīti skatu meklētāja fotografēšanas laikā, pielāgoto iestatījumu f2 [ Pielāgot i izvēlni (Lv) ], lai izvēlētos vienumus, kas tiek parādīti tiešā skata fotografēšanas laikā, un pielāgoto iestatījumu g1 [ Pielāgot i izvēlni ], lai izvēlētos. vienumus, kas tiek parādīti filmas ierakstīšanas laikā. Tālāk ir aprakstīta i izvēlņu pielāgošanas procedūra.

 1. Iezīmējiet pozīciju, kuru vēlaties mainīt, un nospiediet J .

  Tiks parādīts atlasītajai pozīcijai pieejamo vienumu saraksts.

 2. Iezīmējiet vajadzīgo vienumu un nospiediet J .
  • Vienums tiks piešķirts izvēlētajai pozīcijai, un tiks parādītas 1. darbībā parādītās opcijas.

  • Atkārtojiet 1. un 2. darbību pēc vajadzības.

 3. Nospiediet pogu G

  Izmaiņas tiks saglabātas un tiks parādīta pielāgoto iestatījumu izvēlne.