• Kamera var tikt izmantota ar CFexpress (B tipa) un XQD atmiņas kartēm.

  • Filmu ierakstīšanai un atskaņošanai ir ieteicamas kartes ar rakstīšanas ātrumu 45 MB/s (300×) vai lielāku. Lēnāka ātruma dēļ ierakstīšana var tikt pārtraukta. Atskaņošana var būt arī pārtraukta vai saraustīta, ja video tiek skatīts kamerā.

  • Sazinieties ar ražotāju, lai iegūtu informāciju par funkcijām, darbību un lietošanas ierobežojumiem.