Izvēlieties ekspozīcijas režīmu.

Ekspozīcijas režīma izvēle

Turiet nospiestu pogu I un pagrieziet galveno komandu skalu.

režīms

Apraksts

P

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[2]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[2]/p/indexmarker[2]Programmēts auto

Kamera iestata aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu optimālai ekspozīcijai.

S

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[2]/p/indexmarkerAutomāts ar aizvara prioritāti

Jūs izvēlaties aizvara ātrumu; kamera izvēlas diafragmas atvērumu, lai iegūtu labākos rezultātus.

A

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[2]/p/indexmarkerAutomāts ar diafragmas prioritāti

Jūs izvēlaties diafragmas atvērumu; kamera izvēlas aizvara ātrumu, lai iegūtu labākos rezultātus.

M

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[2]/p/indexmarkerRokasgrāmata

Jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan diafragmas atvērumu. Iestatiet aizvara ātrumu uz “bulb” vai “time” ilgstošai ekspozīcijai.