Lai skatītu kameras programmaparatūras versiju vai atjauninātu kameras programmaparatūru, iestatīšanas izvēlnē atlasiet [ Firmware version ]. Jaunākā programmaparatūra D6 ir pieejama lejupielādei no Nikon lejupielādes centra.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/