• CFexpress ir CompactFlash asociācijas preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

 • NVM Express ir NVM Express Inc. preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

 • XQD ir Sony Corporation preču zīme.

 • Windows ir reģistrēta preču zīme vai Microsoft Corporation preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

 • Apple®, App Store®, Apple logotipi, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac un macOS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un/vai citās valstīs.

 • Android, Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes. Android robots tiek reproducēts vai pārveidots no Google izveidotā un kopīgotā darba un tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons 3.0 attiecinājuma licencē aprakstītajiem noteikumiem.

 • IOS ir Cisco Systems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs, un tā tiek izmantota saskaņā ar licenci.

 • HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing, LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

 • Bluetooth® vārda zīme un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Nikon šādas zīmes izmanto saskaņā ar licenci.

 • Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

 • Visi citi tirdzniecības nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas sniegta kopā ar jūsu Nikon izstrādājumu, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Emblēmas Made for Apple izmantošana nozīmē, ka piederums ir izveidots, lai izveidotu savienojumu ar emblēmā norādītajiem Apple produktiem, un izstrādātājs to ir sertificējis, lai tas atbilstu Apple veiktspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar Apple produktu var ietekmēt bezvadu veiktspēju.

FreeType licence (FreeType2)

Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Visas tiesības aizsargātas.

MIT licence (HarfBuzz)

Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Visas tiesības aizsargātas.

Unicode® rakstzīmju datu bāzes licence (Unicode® rakstzīmju datu bāze)

Šī produkta programmatūra izmanto Unicode® rakstzīmju datu bāzes licences atvērtā pirmkoda programmatūru. Programmatūras licences nosacījumi ir šādi:

PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM UN ATĻAUJĀM

Autortiesības © 1991-2019 Unicode, Inc. Visas tiesības paturētas.

Izplatīts saskaņā ar lietošanas noteikumiem
https://www.unicode.org/copyright.html
.

Ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja jebkurai personai, kas iegūst Unicode datu failu kopijas un jebkuru saistīto dokumentāciju ("Datu faili") vai Unicode programmatūru un jebkuru saistīto dokumentāciju ("Programmatūra") rīkoties ar datu failiem. vai Programmatūra bez ierobežojumiem, tostarp bez ierobežojumiem tiesības izmantot, kopēt, modificēt, apvienot, publicēt, izplatīt un/vai pārdot datu datņu vai programmatūras kopijas, un ļaut personām, kurām tiek piegādāti datu faili vai programmatūra, to darīt. tātad ar nosacījumu, ka nu

 • (i) šis autortiesību un atļaujas paziņojums ir redzams kopā ar visām datu failu vai programmatūras kopijām, vai

 • (ii) šis autortiesību un atļaujas paziņojums ir redzams saistītajā dokumentācijā.

DATU FAILNES UN PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA TĀDI, KĀ TĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN NEBŪTĪBAS DAĻAS.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI ĪPAŠNIEKI, KAS IEKĻAUTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ NEATBILD PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM VAI JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM NETIEŠIEM VAI IZSEKOJOŠIEM BOJĀJUMIEM, VAI JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RASINĀTI DARBĪBAS ZAUDĒJUMU VAI IZMANTOJUMU ZAUDĒJUMĀ. CITA GRĪDZĪGA DARBĪBA, KAS IZRAIDĀS VAI SAISTĪBĀ NO DATU FAILU VAI PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS VAI DARBĪBAS.

Izņemot šajā paziņojumā norādītos gadījumus, autortiesību īpašnieka vārdu nedrīkst izmantot reklāmā vai citādi, lai veicinātu šo datu failu vai programmatūras pārdošanu, izmantošanu vai citus darījumus bez autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

AVC patentu portfeļa licence

Šis produkts ir licencēts saskaņā ar AVC patentu portfeļa licenci patērētāja personiskai un nekomerciālai lietošanai, lai ( i ) kodētu video atbilstoši AVC standartam ("AVC video") un/vai ( ii ) atšifrētu AVC video, kas tika ko iekodējis patērētājs, kas veic personisku un nekomerciālu darbību, un/vai tas iegūts no video pakalpojumu sniedzēja, kam ir licence nodrošināt AVC video. Licence netiek piešķirta vai netiks norādīta citam lietojumam. Papildinformāciju var iegūt no MPEG LA, LLC Skat
https://www.mpegla.com

BSD licence (NVM Express draiveris)

Kameras NVM Express draiverī iekļautās atvērtā pirmkoda programmatūras licence ir šāda:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf