Tālāk uzskaitītos kameras iestatījumus var atjaunot uz noklusējuma vērtībām, vienlaikus nospiežot divas pogas, kas apzīmētas ar zaļiem punktiem ( S un U ) un turot tās ilgāk par divām sekundēm (vadības paneļi uz īsu brīdi izslēdzas, kamēr iestatījumi tiek atiestatīti).

Fotoattēlu uzņemšanas izvēlne

Izņemot vairākkārtēju ekspozīciju, intervāla taimeri, laika intervāla video un fokusa nobīdi, tiek ietekmēti tikai iestatījumi pašreizējā fotoattēlu uzņemšanas izvēlņu bankā.

Opcija

Noklusējums

Paplašinātas fotoattēlu izvēlņu bankas

Izslēgts

Attēla kvalitāte

JPEG normāls

Attēla izmērs

JPEG

Liels

NEF (RAW)

Liels

ISO jutības iestatījumi

ISO jutība

100

Automātiska ISO jutības kontrole

Izslēgts

baltā balanss

AUTO0 Saglabāt baltu (samazināt siltās krāsas)

Precīzi noregulēt

AB: 0, GM: 0

Iestatiet attēla vadību

Auto

Aktīvā D-Lighting

Izslēgts

Mirgošanas samazināšana

Mirgošanas samazināšanas iestatījums

Atspējot

Mirgošanas samazināšanas indikators

Ieslēgts

Automātiska dublēšana

Izslēgts 1

Daudzkārtēja ekspozīcija

Izslēgts 2

HDR (augsts dinamiskais diapazons)

Izslēgts 3

Klusa tiešraides fotografēšana

Izslēgts

  1. Kadru skaits tiek atiestatīts uz nulli. Ekspozīcijas, zibspuldzes un baltā balansa kadru dublēšanas palielinājums tiek atiestatīts uz 1. Divu kadru ADL kadru dublēšanas programmās otrā kadra apjoms tiek atiestatīts uz [ Auto ].

  2. Ja pašlaik tiek veikta vairākkārtēja ekspozīcija, uzņemšana tiks beigta un no līdz šim punktam ierakstītajām ekspozīcijām tiks izveidota vairākkārtēja ekspozīcija. Ja ir atlasīts [ Ieslēgts (sērija) ] vai [ Ieslēgts (viens fotoattēls) ], vairākkārtējas ekspozīcijas režīms tiks atiestatīts uz [ Izslēgts ]. [ Katru skaits ], [ Pārklājuma režīms ], [ Saglabāt atsevišķus attēlus (NEF) ] un [ Uzņemšana ar pārklājumu ] netiek atiestatīti.

  3. [ Ieslēgts (sērija) ] un [ Ieslēgts (viens fotoattēls) ] ir atiestatīts uz [ Izslēgts ]. [ Exposure differential ], [ Smoothing ] un [ Save individual images (NEF) ] netiek atiestatīti.

Filmu uzņemšanas izvēlne

Opcija

Noklusējums

ISO jutības iestatījumi

Maksimālā jutība

102400

Automātiskā ISO kontrole (režīms M)

Izslēgts

ISO jutība (režīms M)

100

baltā balanss

Tāpat kā fotoattēlu iestatījumi

Iestatiet attēla vadību

Tāpat kā fotoattēlu iestatījumi

Aktīvā D-Lighting

Izslēgts

Elektroniskā VR

Izslēgts

Austiņu skaļums

15

Citi iestatījumi

Opcija

Noklusējums

Fokusa punkts

Centrs

Iepriekš iestatīts fokusa punkts

Centrs

Ekspozīcijas režīms

Programmēts auto

Elastīga programma

Izslēgts

Ekspozīcijas kompensācija

Izslēgts (0,0)

AE bloķēšana (turēšana)

Izslēgts

Diafragmas bloķētājs

Izslēgts

Slēdža ātruma fiksators

Izslēgts

Ekspozīcijas priekšskatījums

Izslēgts

Autofokusa režīms

AF-S

AF apgabala režīms (fotografēšana ar skatu meklētāju)

Viena punkta AF

AF apgabala režīms (tiešraides skats/filmēšana)

Normāla apgabala AF

Fotoattēlu tiešā skata displejs WB

Nav

Mērīšana

Matricas mērīšana

Zibspuldzes režīms

Uzpildes zibspuldze

Zibspuldzes kompensācija

Izslēgts (0,0)

FV slēdzene

Izslēgts

Daudzslāņu jaudas diafragma

Atspējot

Multiselektora ekspozīcijas komp.

Atspējot

Ekspozīcijas aizkaves režīms

Izslēgts*

Izcelt displeju

Izslēgts

  • Tiek ietekmēti tikai iestatījumi pašreizējā pielāgoto iestatījumu izvēlņu bankā.