Lai parādītu atskaņošanas izvēlni, kameras izvēlnēs atlasiet cilni D (atskaņošanas izvēlne).

Atskaņošanas izvēlnē ir šādi vienumi:

Lieta

0

[ Dzēst ]

Dzēst

[ Atskaņošanas mape ]

Atskaņošanas mape

[ Atskaņošanas displeja opcijas ]

Atskaņošanas displeja opcijas

[ Dzēst attēlus no abiem slotiem ]

Izdzēsiet attēlus no abiem slotiem

[ Divu formātu ierakstīšanas PB slots ]

Divu formātu ierakstīšanas PB slots

[ Filtrētie atskaņošanas kritēriji ]

Filtrēti atskaņošanas kritēriji

[ Attēla apskats ]

Attēlu apskats

[ Pēc dzēšanas ]

Pēc dzēšanas

[ Pēc sērijveida rādīt ]

Pēc Burst, Show

[ Pagriezt augstu ]

Pagriezt augstu

[ Kopēt attēlu(s) ]

Kopēt attēlu(s)

[ Slēpt attēlu ]

Slēpt attēlu

[ Slaidrāde ]

Slaidrāde