Zibspuldzes kompensācija tiek izmantota, lai apzināti mainītu zibspuldzes jaudu, piemēram, lai mainītu objekta spilgtumu attiecībā pret fonu. Zibspuldzes jaudu var palielināt, lai galvenais objekts izskatītos gaišāks, samazināt, lai novērstu atspīdumu, vai citādi precīzi noregulēt, lai iegūtu vēlamo rezultātu.

Zibspuldzes kompensācijas pielāgošana

Turiet nospiestu pogu W ( M ) un grieziet apakškomandu ciparripu.

  • Izvēlieties kādu no vērtībām no –3 līdz +1.

  • Pēc noklusējuma iestatījumiem zibspuldzes jaudas izmaiņas tiek veiktas ar soli 1/3 EV . Pieauguma lielumu var izvēlēties, izmantojot pielāgoto iestatījumu b3 [ Exp./flash comp. soļa vērtība ].

  • Parasti izvēlieties pozitīvas vērtības spilgtākam apgaismojumam, negatīvas vērtības, lai nodrošinātu, ka objekts nav pārāk spilgts.

  • Ja vērtības nav ±0,0, skatu meklētājā un augšējā vadības panelī tiks parādīta Y ikona.

  • Zibspuldzes kompensāciju var apskatīt augšējā vadības panelī un skatu meklētājā, nospiežot W ( M ) pogu.

    −0,3 EV

  • Normālu zibspuldzes jaudu var atjaunot, iestatot zibspuldzes kompensāciju uz ±0,0. Zibspuldzes kompensācija netiek atiestatīta, kad kamera ir izslēgta.