Informāciju par kļūdām saistībā ar Ethernet savienojumiem vai WT-6 skatiet šajā sadaļā.

Problēmas un risinājumi

Tālāk ir norādīti dažu izplatītu problēmu risinājumi.

Problēma

Risinājums

  • Kamera parāda bezvadu tīkla kļūdu.

  • Kamera parāda TCP/IP kļūdu.

  • Kamera parāda ftp kļūdu.

Savienojuma iestatījumi ir jāpielāgo. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja, ftp servera vai resursdatora iestatījumus un atbilstoši pielāgojiet kameras iestatījumus ( Tīkla profila izveide (Ethernet) , Tīkla profilu izveide (WT-6) ).

Pārbaudiet kļūdas kodu. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Kļūdu kodi” ( Kļūdu kodi ).

Kameras displejā netiek parādīts ziņojums “Connecting to PC”.

Pārbaudiet ugunsmūra iestatījumus ( Ugunsmūra iestatījumi ).

Kamera parāda ziņojumu “Ethernet kabelis nav pievienots”.

Pievienojiet Ethernet kabeli vai atlasiet [ Bezvadu LAN ] vienumam [ Izvēlēties aparatūru ] ( Ethernet kabeļa pievienošana , WT-6 pievienošana ).

Kamera parāda kļūdu “nav atmiņas kartes”.

Atmiņas karte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi ( Atmiņas karšu ievietošana ).

Augšupielāde tiek pārtraukta un to nevar atsākt.

Augšupielāde tiks atsākta, ja kamera tiks izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta ( Signāla zudums ).

Savienojums netiek izveidots, kad kameras URL tiek ievadīts tīmekļa pārlūkprogrammā http servera režīmā.

Pārliecinieties, vai pārlūkprogramma neizmanto starpniekservera savienojumu.

Kļūdu kodi

Ja kamera ir pievienota, izmantojot Ethernet vai WT-6, rodas kļūda, var tikt parādīti šādi ziņojumi un kļūdu kodi.

“[ Wireless error. ]”

Kļūdas kods

Risinājums

Err. 11

Pārliecinieties, vai ierīce, ar kuru mēģināt izveidot savienojumu, ir ieslēgta.

Pārbaudiet SSID ( [ Bezvadu ] ).

Err. 12

Apstipriniet, ka izvēlētajam SSID izmantojat pareizo paroli.

Apstipriniet, ka izmantojat pareizo autentifikācijas metodi ( [ Bezvadu ] ).

Err. 13

Pārliecinieties, vai ierīce, ar kuru mēģināt izveidot savienojumu, ir ieslēgta.

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.

Err. 1F

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.

“[ TCP/IP kļūda. ]”

Kļūdas kods

Risinājums

Err. 21

Pārbaudiet, vai TCP/IP adrese un apakštīkla maska ir pareiza ( [ TCP/IP ] ).

Err. 22

TCP/IP adreses dublikāts. Izvēlieties citu adresi ( [ TCP/IP ] ).

“[ PTP/IP kļūda. ]”

Kļūdas kods

Risinājums

Err. 41

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.

“[ FTP kļūda. ]”

Kļūdas kods

Risinājums

Err. 31

Pārbaudiet, vai ftp servera adrese ir pareiza ( [ FTP ] ).

Err. 32

Pārbaudiet, vai pieteikšanās vārds un parole ir pareizi ( [ FTP ] ).

Err. 34

Pārbaudiet, vai mērķa mapes nosaukums ir pareizs ( [ FTP ] ).

Err. 35

Pārliecinieties, vai mērķa mape nav aizsargāta pret rakstīšanu.

Err. 36

Pārbaudiet DNS ( [ TCP/IP ] ).

Err. 37

Pārbaudiet ugunsmūra iestatījumus ( Ugunsmūra iestatījumi ).

Pārbaudiet PASV režīma iestatījumus ( [ FTP ] ).

Err. 3F

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.

“[ Ir notikusi HTTP kļūda. ]”

Kļūdas kods

Risinājums

Err. 5F

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.